Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο 1 Μαΐου 2021

24 Μαρτίου 1980 Ἅγιον Πάσχα Σήμερα Ἀνάστασι Χριστοῦ. Γέρων Εφραίμ Αριζόνας.


      24 Μαρτίου 1980  γιον Πάσχα

     Σήμερα νάστασι Χριστο.

 «Δετε λάβετε φς κ το νεσπέρου φωτός ...»

      νέσπερο, βασίλευτο,τελείωτο φς, πέρφωτο καί πέρλευκο πς μέ μαγνητεύεις τόν νον, τήν ψυχήν μου, τήν καρδιά μου! Σέ ποθ νέσπερα, χωρίς τελειωμό γάπης καί ρωτος. Πότε θά ξιωθ πό τήν δωρεά τς λεημοσύνης το γιωτάτου Θεο Πατρός μου νά σέ πολαύσω  αώνια, αώνια!

     Μέ θορυβε  ναξιότητά μου πού δέν εμαι ξιος γιά μιά τέτοια μερίδα σωζομένων, λλά μέ ξίζει  κόλασις καί  αώνια τιμωρία

      νάστασις, τό αώνιο Πάσχα μέ θέλγει τρομερά. Μέ λκει  πάνω κατάστασις τν πραγμάτων. πάνω στόν ορανό. πάνω στήν σφάλεια ποθπερποθ νά βρεθ. Μά πότε θά γίνη ατό;

      Πάσχα μέ τούς γγέλους, μέ τούς γίους, μες΄ στά λευκά ντυμένοι, πόσο μο ρέσετε καί μέ θέλγετε!  σματα καινά καί ρρητα ψάλλετε καί δετε στό Θεό μέ φοβερή, λλά καί μέ φατη  ερήνη καί ρεμία.

      Πάσχα χωρίς τέλος καί λλαγή τς ρρήτου χαρς καί Πανηγύρεως! Πατέρα μου καί Θεέ μου φύλαξέ με πό παντός κακο γιά νά ξιωθ καί γώ, τό κτρωμα, μιά μέρα νά βρεθ σέ ατό τό Πάσχα πού δέν μπορον λόγια νθρώπινα νά τό κφράσουν καί νά μιλήσουν γι΄ ατό.

     Τέρπου καί Σύ καί γάλλου,  Κυρία μου Θεοτόκε ν τ γέρσει το Θείου Τόκου σου.  Στήν μορφιά το θείου κάλλους το Υο σου καί Θεο καί μέμνησο καί μο το βρωμερο νά βρεθ μαζύ σας στό αώνιο Πάσχα!

.....ναστάσεως μέρα λαμπρυθμεν λαοί, Πάσχα, Κυρίου Πάσχα.

              Σέ χαιρετ Πάσχα μου γιά το Χρόνου.

 


Δεν υπάρχουν σχόλια: