Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη 31 Αυγούστου 2021

Ἐπιγραφὴ ἑνὸς προσκυνητοῦ τοῦ 1427… πρὶν δηλαδὴ ἀπὸ τὴν ἀνακάλυψη τῆς Ἀμερικῆς! – Ἱ. Ν. τοῦ Ἁγ. Ἀμβροσίου(Μιλάνῳ) .

Ἐπιγραφὴ ἑνὸς προσκυνητοῦ τοῦ 1427… πρὶν δηλαδὴ ἀπὸ τὴν ἀνακάλυψη τῆς Ἀμερικῆς! – Ἱ. Ν. τοῦ Ἁγ. Ἀμβροσίου(Μιλάνῳ) :
« Ἐλέησόν με, ὁ Θεός μου· εἰς χεῖράς σου παραθήσομαι τὸ πνεῦμά μου· ἐλυτρώσω με, Κύριε ὁ Θεὸς τῆς ἀληθείας· ἐλέησόν με, Κύριε, ὅτι θλίβομαι· ἐγὼ δὲ ἐπὶ σοὶ, Κύριε, ἤλπισα.
MCCCCXXVIJ [=MCDXXVII] Die Veneris [=Feria VI] XXV Aprilis ».
(δλδ.: 1427 – Παρασκευή, 25 Απριλίου).

Δεν υπάρχουν σχόλια: