Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή 29 Αυγούστου 2021

Αναφέρει προσκυνητής......

Α) Γέροντας Ιωσήφ ο Σπηλαιώτης :

Αφού είναι διαρκώς παρών ο Θεός διατί ανησυχείς ; Εν αυτώ ζώμεν και κινούμεθα.Εις την αγκάλην του βασταζόμεθα.Θεόν αναπνέομεν.Θεόν περιβαλλόμεθα..Θεόν ψηλαφώμεν.Θεόν εσθίομεν εν Μυστηρίοις.Όπου στρέψης, όπου ιδής , παντού Θεός.

Β) Γέροντας Αμβρόσιος :

Στον Παρνασσό.Συζητάμε." Σταύρο, τι βλέπεις στο βάθος, στον ορίζοντα ; Τίποτε Γέροντα.Ε, πως δεν βλέπεις ; κάτι βλέπεις.Βλέπω βουνά.Μπράβο, εκεί είναι και ο Θεός.Δεξιά σου τι βλέπεις ; Πάλι βουνά.Μπράβο,και εκεί είναι ο Θεός.Αριστερά σου τι βλέπεις ; Τα ίδια.Μπράβο και εκεί είναι ο Θεός.Σταύρο,  ο Θεός είναι παντού.Αυτός αγιάζει τον σύμπαντα κόσμο.Πρόσεξε την κάθε Κυριακή που ακτινοβολεί και εκπέμπει Άγιον Πνεύμα., είναι πιο λαμπερή από τις άλλες ημέρες."

Δι΄Ευχών

Δεν υπάρχουν σχόλια: