Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη 25 Μαΐου 2022

Κάποιος μοναχὸς παρακάλεσε τον Γέροντα Νικόλα «Πάτερ! Προσευχηθείτε! Πονὰ ἡ καρδιά μου. Ο Γέροντας ἀπάντησε: «Εἶναι καλὸ αὐτό. Αυτό σημαίνει πως είναι ζωντανή,. ΣΤΑΡΕΤΣ ΝΙΚΌΛΑΟΣ ΓΚΟΥΡΓΙΑΝΩΦ


Κάποιος μοναχὸς παρακάλεσε τον Γέροντα Νικόλα «Πάτερ! Προσευχηθείτε! Πονὰ ἡ καρδιά μου. Ο Γέροντας ἀπάντησε: «Εἶναι καλὸ αὐτό. Αυτό σημαίνει πως είναι ζωντανή,
+
«Στις θλίψεις, στὰ βάσανα, στις πτώσεις πάντα να στρέφεστε πρὸς τὸν Κύριο καὶ τὴν Πλατυτέρα των Ουρανών
Ιδιαίτερα νὰ ἱκετεύετε τον Σωτήρα, κατά την ώρα της θείας Λειτουργίας. Οἱ ἱκεσίες πρὸς τὸν Κύριο στην Θεία Λειτουργία
σώζουν ψυχές ακόμα καὶ ἀπὸ τὴν κόλαση... Μόνο ποτέ της ἀπελπίζεστε


+Λίγο πρὶν τὴν κοίμηση τοῦ Ἁγίου Γέροντα Νικολάου, ο μαθητές του τον ρώτησαν, πῶς νὰ ζοῦν καὶ ποιόν να έχουν τα
καθοδηγητὴ στὴν πνευματική ζωή, ὅταν ὁ Κύριος καλέσει τον
Γέροντα κοντά Του. Ὁ ταπεινὸς πατέρας παρήγγειλε: «Έχετε όλα
τὰ ἀναγκαία γιὰ τὴν σωτηρία τῆς ψυχῆς Το Άγιο Eυγγελιο Με
τὸ Εὐαγγέλιο νὰ διδάσκεστε καὶ νὰ νουθετείστε... Σὲ αὐτὸ εἶναι ἡ
ζωὴ καὶ ἡ σωτηρία σας... Καὶ ἡ ἐξομολόγηση. Ἐξομολόγηση με
καθαρὴ καρδιὰ καὶ Θεία Κοινωνία...
+
Συχνὰ ὁ Ἅγιος Γέροντας ἔλεγε στοὺς ἐρχόμενος σε αὐτὸν γιὰ συμβουλή: «Φυλάγετε τὴ γλώσσα σας!» καὶ βαζοντας τὸ δάχτυλο στὰ χείλη του, προσέθετε: «Μην κατακρίνετε κανένας φυλάγετε τὴ γλώσσα σας ἀπὸ τὸ κακό».
+
Καί ἀκόμα ἔλεγε γιὰ τὴ φύλαξη τῆς γλώσσας τὰ ἑξῆς λόγια 
«Καλύτερα φάγε μία πίτα μὲ μανιτάρια καὶ μὴ μιλάς."

Δεν υπάρχουν σχόλια: