Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη 25 Μαΐου 2022

Ὁ μακάριος Γέροντας συνεχῶς ἐπαναλάμβανε: «Μὴν ἀπελπίζεσαι! Μὴν ἀπελπίζεσαι, ψυχή μου Ἠλπιζε, ἤλπιζε στον Κύριο!» Σταρετς Νικόλαος Γκουργιανωφ


Ὁ μακάριος Γέροντας συνεχῶς ἐπαναλάμβανε: «Μὴν ἀπελπίζεσαι! Μὴν ἀπελπίζεσαι, ψυχή μου Ἠλπιζε, ἤλπιζε στον Κύριο!»
Κάποτε παρακάλεσαν τὸν Γέροντα Νικόλαο νὰ τοὺς νουθετήσει καὶ ὁ Γέροντας εἶπε: «Ποτὲ μὴν λογομαχεῖτε, ἀλλὰ νὰ σκέφτεστε ὅτι ἐδῶ, στὴν γῆ, εἴμαστε μόνο προσωρινά. Σύντομα θὰ
πᾶμε στὴν Αἰωνιότητα καὶ γιὰ ὅλα θὰ δώσουμε λόγο στὸν Θεό».
+
Στὸν Γέροντα Νικόλαο είχε δοθεῖ ἡ Χάρις ἀπὸ τὸν Κύριο καὶ ἔβλεπε τὴν ψυχὴ τοῦ κάθε ἀνθρώπου, ὅπως ἐμεῖς βλέπουμε ὁ ἕνας τὸν ἄλλον. Στοὺς ἀνθρώπους, οἱ ψυχὲς τῶν ὁποίων ἦταν σκοτισμένες ἀπὸ τὶς ἁμαρτίες ἦταν ἰδιαίτερα ἐλεήμων καὶ δὲν τούςβκατέκρινε... Τοὺς συμπονοῦσε πάρα πολύ: «Νὰ προσεύχεσαι, μὴν ἀπελπίζεσαι, μετανόησε ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου. Ἡ φιλανθρωπία
τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀπερίγραπτη» ἔλεγε.


«Στὴν ἀπόγνωση νὰ ζητᾶτε τὴ βοήθεια τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Αἰκατερίνης καὶ τοῦ Ἁγίου Ἰαματικοῦ Παντελεήμονα. Όπωσδήποτε θὰ σᾶς βοηθήσουν».

Αὐτοὺς ποὺ βασανίζονταν ἀπὸ βαριὲς ογκολογικὲς ἀρρώστιες, τοὺς παρηγοροῦσε: «Μόνο μὴ φοβᾶστε αὐτὴ τὴν
ασθένεια! Νὰ ἱκετεύετε τὸν Κύριο, νὰ ἐξομολογεῖστε, νὰ
μεταλαμβάνετε καὶ ὁ Κύριος θὰ θεραπεύσει τὴν ψυχή σας καὶ μὲ
αὐτὰ τὰ μαρτύρια θὰ σωθείτε στην Αιωνιότητα... Χρειάζεται νὰ
κάνετε ὑπομονὴ γιὰ τὴν σωτηρία τῆς ψυχῆς σας….. Ἂν δὲν
γογγύζετε, θὰ κληρονομήσετε τὴ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν».


Δεν υπάρχουν σχόλια: