Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή, 13 Φεβρουαρίου 2011

«Μείζων αγάπη προσευχής» (Κλίμαξ ΚΣΤ)


Δύσκολο να είναι, κανείς Δίκαιος στην Σκήτη! Πρέπει να είναι, άνθρωπος αγάπης και υπομονής. Αυτό το έχουν ζήσει, όλοι όσοι πέρασαν απ' αύτη την διακονία. Ό Δίκαιος είναι και άρχοντάρης. Δυστυχώς δεν είναι όλοι αληθινοί προσκυνηταί, ούτε συμπεριφέρονται σωστά και ενίοτε απουσιάζει ή προσοχή και ή διάκρισης. Αυτοί κουράζουν τους μοναχούς.

Ή πνευματική ωφέλεια των προσκυνητών, ή πνευματική τόνωση και ή ψυχική θεραπεία τους εξαρτάται και από την συμπεριφορά την δικήν μας. Ή ανοχή μας, ή αγάπη και ή ευγένεια, διορθώνει όλες τις παραφωνίες. Σαν άνθρωποι όμως πιθανόν να βρισκώμεθα προς στιγμήν και σε απροθυμία, λόγω κοπώσεως σωματικής ή πνευματικής.

Όταν ήταν Δίκαιος ό Γέροντας περίμενε κάποιον προσκυνητή καθυστερημένο στην ώρα τής τραπέζης. Όλοι έφαγαν και συμμάζεψε ό Γέροντας την τράπεζα ήθελε να κάνει τα πνευματικά του καθήκοντα και βιαζόταν. Έφθασε λοιπόν με την ησυχία του ό ευλογημένος προσκυνητής και τότε δέχθηκε τις επιπλήξεις του Γέροντος.

«Ευλογημένε, τί ώρα είν' αυτή; Γιατί δεν συμβαδίζεις με το πρόγραμμα; Εγώ είμαι μοναχός, πότε θα κάνω τα πνευματικά μου καθήκοντα;».

Τόνωση διακόνησε τελικά κάπως δυσαρεστημένα και δυσανασχετώντας έφυγε για την Καλύβι του. Όταν τελείωσε τα πνευματικά του και πήγε να κοιμηθή, βλέπει το Κυριακό και την τράπεζά του σε άπλετο φως. Στην τράπεζα να τρώγουν προσκυνηταί και πάνω απ' αυτούς ένας άγγελος στραμμένος προς τόνωση Άθωνα. Έψαλλε με μελωδικότατη φωνή τόνωση ύμνο τής Παναγίας μας το «Άξιον εστίν». Μετά απ' αύτη την οπτασία, ό Γέροντας ξύπνησε και έμέμφετο τόνωση εαυτόν του.

Έπεσα έξω! Δεν το θέλει ό Θεός αυτό, πρέπει να υπηρετήσω τόνωση άνθρωπο πρώτα, και μετά τα πνευματικά μου! «Μείζων αγάπη προσευχής». (Κλίμαξ Λογ. ΚΣΤ)

Ό Ιερός Χρυσόστομος μας λέγει, ότι, «άνευ αγάπης σωτηρία δεν υπάρχει. Ούτε το μαρτύριο δεν ημπορεί να μας ωφελήσει». (Εις Α Κορινθίους ΚΕ ΕΠΕ. 18 Α,132)

Αύτη την τελεία αρετή τής αγάπης πού οι Άγιοι πατέρες μας την έχουν και ανωτέρα τής προσευχής, έβαλε σύμμαχο και βοηθό εις τους πνευματικούς του αγώνας ό αξιαγάπητος Γέρων Θεοφύλακτος.

ΒΙΒΛΙΟΓ. Ο ΓΕΡΩΝ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ Ο ΝΕΟΣΚΗΤΙΩΤΗΣ.


Δεν υπάρχουν σχόλια: