Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016

Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς Σκέψεις στον καθρέπτη. Ο ΨΕΥΔΗΣ ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ.
Καί να αμέσως, άλλη σκέψη γιά την όποια θα έσπαζα τόν καθρέπτη, όταν θα μου εμφανιζόταν σ’ αύτόν. Είναι ή σκέψη γιά τόν ψευδή πατριωτισμό καί την προδοσία τής πατρίδας. Ή πατρίδα μου βρίσκεται σέ δύσκολη θέση, καί γνωρίζω πώς είμαι υποχρεωμένος ώς γιός της να την υπερασπιστώ γιά να τή σώσω. Προκαλώ πατριωτικές συγκεντρώσεις, όπου εμψυχώνω τούς πολίτες αυτής της χώρας, πού βρίσκεται σε κίνδυνο. Τούς οδηγώ μέχρι δακρύων τρυφερότητας γιά την πατρίδα των πατέρων τους καί μέχρι λυσσαλέας αγανάκτησης γιά τούς φαύλους εχθρούς. Εκτός αυτού, επισκέπτομαι τά γραφεία των πατριωτικών οργανώσεων, γράφω άρθρα σε εφημερίδες, μοιράζω προκηρύξεις κατά τών εχθρών, παίρνω μέρος σε κάθε πατριωτική εκδήλωση.Όμως ή σκέψη μου δεν συμφωνεί μέ τή γλώσσα μου. Ή σκέψη μου κατασκευάζει μια κρυφή, λαθραία παράταξη γιά τόν εαυτό της στην ψυχή μου. Λέω πώς πρέπει να σώζεται ή πατρίδα, καί σκέπτομαι πώς πρέπει να πωληθεΐ. Ενθαρρύνω τούς πολίτες να ύπερασπιστοϋν την πατρίδα, ένώ καταστρώνω σχέδιο πώς την κατάλληλη στιγμή να στείλω την οικογένεια μου σε ασφαλή τόπο έξω από την πόλη, την όποια θα συντρίψει τό εχθρικό πυροβολικό. Καί πώς θα σηκώσω εγκαίρως τά χρήματά μου από την τράπεζα, την όποια θα ληστέψει ό εχθρικός στρατός καί πώς θα στείλω τά έπιπλά μου σε ξένη χώρα, καί πώς θα διασφαλίσω τή ζωή μου κάτω από τή στέγη οποιασδήποτε ξένης πρεσβείας καί έντέλει τό μέλλον μου θα στολίσω μέ εξουσία καί πλούτο, προσφέροντας τις υπηρεσίες μου στον εχθρό.Χά, απαίσια σκέψη! Θα ήθελα, εκείνη τή στιγμή πού αγορεύω υπέρ πατριωτισμού στούς συμπολίτες μου, μεμιάς να εμφανιστεί μπροστά τους ό μαγικός καθρέπτης, στον όποιο οι παριστάμενοι θα έβλεπαν την αηδιαστική προδοτική μου σκέψη. Ή γλώσσα μου θα σώπαινε από έκπληξη. Τό πρόσωπό μου θα έχανε τό χρώμα του από τή ντροπή, τά πόδια μου δε θα μπορούσαν πλέον να κρατήσουν ένα ανάξιο πλάσμα. Θα έφευγα από τούς ανθρώπους, περιφρονημένος ώς ένα επιζήμιο πράγμα. Όμως καλύτερα οι άνθρωποι μια φορά να μέ διώξουν καί να μέ περιφρονήσουν, παρά ή συνείδησή μου διαρκώς να μέ καταδιώκει καί να μέ περιφρονεί καί καλύτερα από τό να καταντήσω τελικά διωγμένος καί περιφρονημένος από τόν Θεό.


 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΟΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ.  ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ . ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΡΡΗΣΙΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: