Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2016

ΠΑΝΑΓΙΟΝ - WORLD SAINTS > ΜΗΝΑΙΟΝ > ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ > 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

1.Κυπριανοῦ ἱερομάρτυρος καὶ ᾿Ιουστίνης τῆς παρθένου (304).
2.Γεωργίου τοῦ νεομάρτυρος τοῦ ἐν Φιλαδελφείᾳ.
*
3.Θεοδώρου Γαβρᾶ μεγαλομάρτυρος τοῦ ἐν ᾿Ατρὰν τῆς Χαλδαίας.
4.Δαμάρεως τῆς ᾿Αθηναίας (1ος αἰών).
5.᾿Ανδρέου τοῦ διὰ Χριστὸν σαλοῦ τοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλει (936).
6.Κυπριανοῦ τοῦ ἐν Σουζντὰλ τοῦ διὰ Χριστὸν σαλοῦ (1622).
7.Δαβὶδ καὶ Κωνσταντίνου, μαρτύρων, βασιλέων Γεωργίας (740).
8.῎Αννης, βασιλίσσης τοῦ Κασὶν (1368) [᾿Αναγνώρισις ἁγιότητος τῷ 1909 ὑπὸ τῆς Ρωσσικῆς ᾿Εκκλησίας] (Α) (Ρ) (ΡΔ).
9.Κασσιανοῦ τοῦ ῞Ελληνος μοναχοῦ ἐν Οὐγκλὶτς (1504).
10.Λεζὲρ ἢ Λεωδεγαρίου (Leger) ᾿Επισκόπου ᾿Ωτὲν ἢ ᾿Ατεβάτων (Autun) ἐν Γαλλίᾳ (679 ἢ 680) (Α) (Κ).
11.Κωνσταντίνου (Γκολούμπεφ) νεοϊερομάρτυρος (1918) (ΡΔ).
12.Θεοδώρου (1817) (Α) (Ρ).

13.Κοίμησις Θεοδοσίου ἱερομονάχου ἐν Καρουλίοις ῎Αθῳ (1937).
Γεώργιος Ε. Πιπεράκις (Συγγραφέας)
Ἐμμανουήλ Πιπεράκης (Διαδικτυακή έκδοση)

Δεν υπάρχουν σχόλια: