Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2016

Tous, vous êtes un dans le Christ. L'Eglise orthodoxe et le nationalisme.Archimandrite Placide [DESEILLE]

L'église orthodoxe et le nationalisme.

Aux tentations qui procèdent d'un nationalisme excessif, les orthodoxes doivent opposer avant tout une foi plus vive dans le mystère de l'Église : «Tous, vous êtes un dans le Christ.» Un, parce que nous sommes le Corps du Christ, présent en divers lieux, mais jamais divisé. Mais à ces tentations, ils peuvent opposer aussi une conscience plus vive de leur «romanité », telle que la tradition orthodoxe permet de la comprendre.


Δεν υπάρχουν σχόλια: