Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017

ΔΩΡΕΑ ΔΑΓΚΕΡΟΤΥΠΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΠΟΥΛΑΚΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑΝ ΑΡΜΠΟΥΝΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ «Η ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ» 30ή Μαΐου 2017


            Ὁ Σύλλογος Καλαβρυτινῶν Πειραιῶς «Η ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ», εἰς τό πλαίσιον τῶν, ἑλληνορθοδόξου ἤθους δραστηριοτήτων του, προσφέρει εἰς τήν ἐνορίαν τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου Ἀρμπούνων Καλαβρύτων μίαν προσκυνηματικήν φωτογραφίαν (τύπου ἀντίγραφου δαγκεροτυπίας τοῦ 1850, προερχομένην ἐκ τῆς οἰκίας τοῦ Παπουλάκου) μέ τήν ὁσιωτάτην μορφήν τοῦ σπλάγχνου τῶν Ἀρμπούνων, Παπουλάκου, ἡ ὁποία ἐπιγράφεται ὡς «Ο ΟΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Ο ΠΑΠΟΥΛΑΚΟΣ + 18-1-1861».
            Τό πιστό ἀντίγραφον τῆς δαγκεροτυπίας τοῦ Παπουλάκου προστατεύεται ἀπό κορνίζα, καί ἡ ἀπόδοση τῆς φωτογραφίας εἶναι παρόμοια μέ αὐτήν, πού προσφέραμε εἰς Αἴγιόν τήν Κυριακήν 19 Φεβρουαρίου ἐ.ἔ., στόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην σας Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιον, ὁ ὁποῖος συγκινημένος τήν ἀσπάσθηκε εὐλαβικά.
Σᾶς προσφέρουμε καί ἱερά κανδήλα γιά τήν ἱερά πρόθεση τοῦ ἐνοριακοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου. Τά δύο αὐτά πνευματικά ἀντικείμενα, πού ἀπουσίαζαν ἀπό τόν τόπο σας, ἦλθε νά καλύψει ἡ λευιτική οἰκογένεια Πέττα. Τά ἐπωμίσθηκε καί τά προσφέρει εἰς αἰώνιον μνημόσινον τῶν ὁσιωτάτων γονέων τους, ἱερέως Νικολάου καί τῆς πρεσβυτέρας Ἀνθῆς.
Ἡ μορφή τοῦ Παπουλάκου δύναται νά κοσμεῖ τό στέκι ἀγάπης Ἀρμπουνιωτῶν, ὁ ὅσιος Χριστοφόρος ὁ Ἀρμπουνιωτης.
Ζητώντας τήν εὐχή σας παρακαλοῦμε νά μᾶς ἐνθυμείσθε στήν ἱερά Πρόθεση μετά τοῦ δέοντος σεβασμοῦ καί ἀναστάσιμων εὐχῶν.

Διά τό Δ.Σ. τοῦ Συλλόγου: Ὁ παραδιδούς πρόεδρος Ἀθανάσιος Π. Χρονόπουλος, ἐπίτιμος γενικός διευθυντής Ὑπουργείου Ανάπτυξης


Διά τήν ἐνορίαν Ἀρμπούνων: Ὁ παραλαβών ἱερεύς Γεώργιος Κοτσιᾶς ἐφημέριος τοῦ Ἁγίου Αθανασίου τῶν ἈρμπούνωνΚοινοποίησις: Ἱερά Μητρόπολις Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας

Δεν υπάρχουν σχόλια: