Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017

ΠΑΤΗΡ ΤΟΥ… ΠΕΜΠΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ;


ΠΑΤΗΡ ΤΟΥ… ΠΕΜΠΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ;μώς, συκάμινα κνίζων απόλος,
δμ τρυγ τ δένδρα κνίζων οκέτι.
Πέμπτ κ βιότοιο μς δεκάτ τε πέπτη.

Ο Προφήτης κατήγετο από την πόλη Θεκουέ της γης Ιούδα, δώδεκα μίλια νοτίως της Ιερουσαλήμ και νοτιοανατολικώς της Βηθλεέμ. Ήκμασε στην ιερή πόλη Βαιθήλ, κοντά στην Σαμάρεια, την εποχή του βασιλέως Ιεροβοάμ Β´ (784-746 π.Χ.). Ήτο βοσκός και καλλιεργούσε συκαμινιές. Από αυτήν την εργασία κλήθηκε απευθείας από τον Θεό στο προφητικόν αξίωμα, όπως ο ίδιο αναφέρει στο ομώνυμο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι ο τρίτος μεταξύ των δώδεκα «μικρών» προφητών. Ακολουθώντας την οδηγία του Κυρίου πήγε στο βόρειο βασίλειο του Ισραήλ, για να μεταφέρη το μήνυμά Του. Η δράση του συμπίπτει με περίοδον οικονομικής αναπτύξεως του Ισραήλ, που συνοδεύθηκε όμως από μεγάλη κοινωνικήν ανισότητα.

 Η υψηλή φορολογία είχε σαν αποτέλεσμα την συγκέντρωση της ιδιοκτησίας της γης σε λίγα ισχυρά χέρια, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του λαού επαίνετο. Στις προφητείες του με αυστηρή γλώσσα ελέγχει την αποστασία του λαού, την ηθική και θρησκευτική κατάπτωση, καλώντας σε μετάνοια. Μολονότι εστερείτο μορφώσεως, διεκρίνετο για την πρωτοτυπία, την φυσικότητα, το σφρίγος, την ευρυθμία του λόγου, το πλήθος των εικόνων και το ποιητικό κάλλος του έργου του.

Λόγω του σφοδρού ελέγχου και του αυστηροτάτου λόγου του για την τύχη του αποστατούντος λαού, εξήγειρε το ιερατείον ώστε ο αρχιερεύς Αμασίας ζήτησε από τον βασιλέα Ιεροβοάμ την αποπομπή του προφήτου Αμώς, κατηγορώντας τον ως δημεγέρτη και ταραχοποιόν. Ο Αμώς προανήγγειλε τον όλεθρο της οικογενείας Αμασίου.

 Λέγεται ότι ο εξαγριωθείς υιός του Οζίας εκτύπησε με ρόπαλο τον προφήτη και τον άφησε ημιθανή κι όταν τον μετέφεραν στην γενέτειρά του Θεκουέ, εξέπνευσε μετά παρέλευση δύο ημερών.
Εικάζεται ότι είναι ο πατέρας του μεγαλωστί μεγάλου προφήτου Ησαίου, του επιλεγομένου πέμπτου Ευαγγελιστού ή προ Χριστού Ευαγγελιστού!..πολυτίκιον
χος β’.
Το Προφήτου σου μς τν μνήμην, Κύριε, ορτάζοντες, δι ατο σ δυσωπομεν, σσον τς ψυχς μν.
τερον
χος α’. Τν τάφον σου Σωτρ...
Προφήτην σ πιστόν κα τν νω πόπτην, νέδειξεν μως, κ ποιμνίου Λόγος, το βίου σου δεξάμενος, εμενς τν χρηστότητα, θεν λεγξας, τος σεβοντας νδρείως κα τν θάνατον, μαρτυρικς δεδεγμένος, ζως θείας τυχες.Κοντάκιον
χος β’. Τος τν αμάτων σου...
Τν θεοδώρητον φαίνων νέργειαν, προφητικ ξιώματι λαμψας, κα πσι προλέγων τ μέλλοντα, τν τν νθρώπων νόρθωσιν ερηκας, μς ς Προφήτης θεόληπτος.
τερον Κοντάκιον
χος δ΄. πεφάνης σήμερον…
Προφητείας χάρισμα, πλουτν μς Προφτα, το Χριστο κατήγγειλας, τν παρουσίαν μφανς κα το κόσμου σωτήριον, ο τ λλάμψει, κόσμος πεφώτισται.
Κάθισμα


χος γ΄. Θείας πίστεως...
Θεί Πνεύματι, πεφωτισμένην, τν διάνοιαν, χων Προφτα, τ το Θεο προφητεύειν μυστήρια, νακαλύπτων μελλόντων τν δήλωσιννκα σαφηνίζων πραγμάτων τν κβασιν, μς πανόλβιε, Χριστν τν Θεν κέτευε, δωρήσασθαι μν τ μέγα λεος.
τερον


χος πλ. α΄. Τν Συνάναρχον Λόγον...
μιγ χαρακτήρων τν κάτω νδοξε, σ τν νουν κεκτημένος το θείου Πνεύματος, καθαρώτατον μς δοχεον γέγονας, τς λλάμψεις τς ατο, εσδεχόμενος λαμπρς κα πσι διαπορθμεύων, δι σ κδυσωπομεν, πρ ερήνης το κόσμου πρέσβευε.
τερον


χος γ'. Θείας πίστεως...
Θεον ργανον το Παρακλήτου, χρημάτισας τας τούτου μάκαρ, διηνεκέσι πνοας πηχούμενον· ναφωνες γρ δήλων τν δήλωσιν κα καταυγάζεις τος πίστει προστρέχοντας, μς νδοξε, Χριστν τν Θεν ατούμενος, δωρήσασθαι μν τ μέγα λεος.
Μεγαλυνάριον

Χαίροις Προφτα Θεο μώς· τν γρ πεπτωκυαν, ς προέφης σκηνν Δαβίδ, σαρκωθες Λόγος, νέστησεν νδόξως, κα ταύτην θεουργήσας, Πατρ προσήγαγε.

EMMANOYHΛ MEΛINOΣ θεολόγος συγγραφεύς
Διευθυντής Bιβλιοθήκης Iεράς Συνόδου της Eκκλησίας της Eλλάδος

E-mail: ManolisMelinos@gmail.com Http//: www.manolismelinos.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: