Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2017

Ἀγρυπνία στoν Ἅγιο Δημήτριο Πλάκας ἐν ὄψει τοῦ gay pride!
Ἀδελφοί, ἡ δική μας ὀρθόδοξη παιδεία εἶναι ἡ καθολικὴ συγκεφαλαίωση τῶν ἱερῶν λόγων καὶ πραγμάτων. Ὡς «τέκνα φωτόμορφα τῆς Ἐκκλησίας» περιπατοῦμε προσευχητικὰ καὶ λατρευτικὰ στὰ χρόνια τῆς σύγχρονης Πανούκλας, ἀκούγοντας τὸν ἔνθεο προφήτη νὰ διδάσκει τὴν διαχρονική μας σύναξη λέγοντας, «δράξασθε παιδείας, μήποτε ὀργισθῇ Κύριος καὶ ἀπολεῖσθε ἐξ ὁδοῦ δικαίας». Γι’ αὐτὸ ἀγρυπνοῦμε, ἀφ’ ἑνὸς μὲν ἀποδίδοντες Πεντηκοστήν, ἀφ’ ἑτέρου δὲ ἱλασμὸν αἰτούμενοι καὶ ἔλεος γι’ αὐτὸν τὸν χαλασμὸ ποὺ βλέπουμε στὸν τόπο μας στὸν ὁποῖο ἔδωσε ὁ Τριαδικὸς Θεὸς τὸ διακόνημα «νὰ κουβαλάει στοὺς ὤμους του τὴν γῆ». 

Ἀγρυπνοῦμε γιὰ τὴν γενικευμένη προσπάθεια  ἀποδόμησης τῶν ἱερῶν καὶ τῶν ὁσίων, ἀλλὰ καὶ τῶν καλῶν καὶ ἀγαθῶν τῆς καθ’ ἡμᾶς παιδείας. Ἀγρυπνοῦμε καὶ προσευχόμαστε, σύμφωνα μὲ τὴν.... ἐπιστήμη τῆς ἱερῆς ἀλήθειας ποὺ μᾶς παραδόθηκε, γιὰ τὴν παρανοϊκὴ προσπάθεια ἀποδόμησης τῶν φύλων, γιὰ τὸ Φεστιβὰλ  Ὑπερηφάνειας ποὺ πραγματοποιεῖται τὴν ἑπόμενη ἡμέρα, γιὰ τὸ δαιμονικὸ χλευασμὸ τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης διὰ τῆς προκλητικῆς ἐπίδειξης τῆς ἀνωμαλίας, γιὰ τὸν τραγικὸ θεατρινισμὸ μίας πολύμορφης διαταραχῆς, γιὰ τὸ πολύχρωμο θλιβερὸ κὶτς ποὺ νεκρώνει ψυχές, γιὰ τὸ μεγάλο κακὸ ποὺ λύει τὴν προσωπικότητα τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὸν ὁδηγεῖ στὴν σημερινὴ καὶ τὴν αἰώνια ὀδύνη.


Ἡ ἀγρυπνία θὰ τελεστεῖ στὸ Ἱερό Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στὴν Πλάκα, ποὺ βρίσκεται στὴν ὁδὸ Ἐπιμενίδου 7, τὴν Παρασκευὴ 9 Ἰουνίου, ἀπὸ τὶς 8.00 μ.μ. ἕως 1.30 π.μ.

Ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ

π. Ἰωάννης Δρογγίτης

Δεν υπάρχουν σχόλια: