Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο, 9 Σεπτεμβρίου 2017

Χρειάζεται ή ζωή τών κατακομβών, ή ζωή τών άποστολικών χρόνων. ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ Ο ΑΓΙΟΒΑΡΝΑΒΙΤΗΣ.ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΜΑΣ είναι χαλεποί, μέ έλλειψιν πνευματικότητας · υλιστικά τα φρονήματα καί αί τάσεις της γενεάς μας καί ή έξω ζωή σκανδαλώδης καί προκλητική. Γι’ αυτό χρειάζεται συχνή επικοινωνία πνευματικών ανθρώπων καί εν Χριστώ αδελφών καί ανταλλαγή σκέψεων κοινή μελέτη και συμπροσευχή, διά νά έμψυχωθώμεν προς ζήλον θειον. Χρειάζεται ή ζωή τών κατακομβών, ή ζωή τών άποστολικών χρόνων. Τοιαύτας συνάξεις τάς ευλογεί ό Θεός, ως μάς πληροφορεί: «Όπου είσί δύο ή τρεις συνηγμένοι εις τό έμόν όνομα, εκεί είμι έν μέσω αυτών» (Ματθ. ιη' 20).


Γέροντας ΓαβριήλΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ Ο ΑΓΙΟΒΑΡΝΑΒΙΤΗΣ. Ο ΑΝΑΠΑΥΟΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΜΌΝΗ ΤΟΥ ΚΥΚΚΟΥ. ΔΡΟΣ ΧΑΡΆΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΥΣΙΑΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια: