Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο, 9 Σεπτεμβρίου 2017

. ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ Ο ΑΓΙΟΒΑΡΝΑΒΙΤΗΣ.Η ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑ του Θεού μας καί τό έλεος Του.


Η ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑ του Θεού μας καί τό έλεος Του, πού τρέχει όπίσω μας,για να μας σώσει, πλημμυρίζει τις καρδιές μας από χαρά μοναδική, αφού είμαστε σίγουροι ότι δεν είμαστε μόνοι σε αυτή τη ζωή. Υπάρχει ό ακοίμητος συνοδοιπόρος μας, ό Θεός μας, έτοιμος να μάς βοηθήσει σε κάθε μας πτώση, σε κάθε μας ανάγκη, σε κάθε μας δυσκολία. Αυτή ή χαρά μας, όμως, δεν πρέπει να μάς αδρανοποιεί, να μάς κάνει να καθεύδουμε. 


Πρέπει να συνοδεύεται από προσευχή καί από δοξολογία. Προσευχή, για να νοιώθουμε την ελαχιστότατα μας καί σαν καλά παιδιά νά ζητούμε νά μάς επισκιάσει ή Θεία Χάρις τού Ουράνιου Πατέρα μας, προς τον όποιον καταφεύγουμε ομολογώντας «Πάτερ ήμών, ό έν τοις ούρανοίς» (Ματθ. στ' 9), αλλά καί δοξολογία τού παναγίου ονόματος Του γιά όλα τά καλά πού πλουσιοπάροχα μάς δίνει, ώστε νά διαβούμε τό πέλαγος της εφήμερης αυτής ζωής άφοβα καί γαλήνια.
Γέροντας ΓαβριήλΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ Ο ΑΓΙΟΒΑΡΝΑΒΙΤΗΣ. Ο ΑΝΑΠΑΥΟΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΜΌΝΗ ΤΟΥ ΚΥΚΚΟΥ. ΔΡΟΣ ΧΑΡΆΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΥΣΙΑΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια: