Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 6 Φεβρουαρίου 2018

ΟΜΙΛΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΟΕΠΙΓΝΩΣΗ ΠΑΤΡΟΥΣ –ΥΙΟΥ.

ΟΜΙΛΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΟΕΠΙΓΝΩΣΗ ΠΑΤΡΟΥΣ –ΥΙΟΥ.

εγώ οίδα αυτόν, ότι παρ’ αυτού ειμί κάκεΐνός με άπέστειλεν. (Ιωάν. 7:29)


Κάνεις ποτέ δεν τόλμησε να πει ότι γνωρίζει τον Θεό. Πολλοί είπαν απλώς ότι πιστεύουν στον Θεό. Μόνον ό Κύριός μας Ιησούς Χριστός πρόφερε τις λέξεις εγώ οίδα αυτόν. Διευκρίνισε από πού Τον γνωρίζει λέγοντας: ότι παρ’ αυτού ειμί κάκεϊνός με άπέστειλεν. Ό πρώτος λόγος, ότι παρ’ αυτού ειμί, μαρτυρεί την άϊδιότητα τού Υιού. Ό δεύτερος λόγος, κάκεϊνός με άπέστειλεν, μαρτυρεί τί φανέρωση τού Υιού εν τω χρόνω, στον ύλικό κόσμο, ως απεσταλμένο της Αγίας Τριάδος.

Σ’ εμάς, οι όποιοι πιστεύουμε στον Χριστό, δεν έχει δοθεί ή δυνατότητα να γνωρίζουμε τον Πατέρα, καθώς μόνον ό Υιός Του ό Μονογενής Τον γνωρίζει. Σ’ εμάς έχει δοθεί ή εντολή να πιστεύουμε. Ή αξία μας έγκειται στην πίστη και όχι στη, γνώση. ’Άν όλοι γνωρίζαμε τον Θεό, επειδή Τον είχαμε δει, κανείς από εμάς δεν θά είχε άξια.

Διότι τί αξία υπάρχει στο να βλέπεις και ν’ αναγνωρίζεις; Απεναντίας, να μη βλέπεις και όμως να πιστεύεις - σ’ αυτό υπάρχει αξία, σ’ αυτό υπάρχει αρετή, σ’ αυτό βρίσκεται ή σωτηρία μας. Δεν είμαστε άξιοι να δούμε τον Θεό και βλέποντάς Τον να Τον γνωρίσουμε, διότι είμαστε αποδυναμωμένοι από την αμαρτία και είμαστε αποξενωμένοι από τον Θεό. Όμως το έλεος τού Θεού μάς δίνει πίστη όσο είμαστε εν ζωή - πίστη ή όποια είναι Ικανή να μάς φέρει εγγύτερα στον Θεό και να μάς οδηγήσει στην αιώνια βασιλεία τού «όράν» και τού «γνώναι» κατά τη μέλλουσα ζωή. “Ω αδελφοί μου, ας πιστέψουμε στον Χριστό, τον Κύριο, διότι Εκείνος γνωρίζει. Εκείνος δεν μιλάει εκ πίστεως, αλλά επειδή γνωρίζει.
Ελεήμον Κύριε δυνάμωσε την πίστη μας. ’Έκτεινε το κράσπεδο τού ιματίου Σου, ώστε να μπορούμε απ’ αυτό να κρατηθούμε ως το τέλος της ζωής μας.

Ότι Σοι πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησις εις τούς αιώνας των αιώνων. Αμήν.


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Ο ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΧΡΙΔΟΣ. ΜΗΝΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΘΩΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: