Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 6 Φεβρουαρίου 2018

ΥΜΝΟΣ ΣΤΟΥΣ ΆΓΙΟΥΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ. ΕΠΤΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣΉ πόλη της Νικομήδειας σαν άστρο έλαμπε - ή πρωτεύουσα της Ανατολής, σαν τον Αυγερινό.
Αλλά μια μέρα με διαταγή του Διοκλητιανού τέσσερις αξιωματικοί της αυτοκρατορικής φρουράς αποκεφαλίστηκαν.
Οι ανδρείοι Ευσέβιος, Βάσσος, Ευτύχιος και ό θαυμαστός Βασιλίδης10 έλαβαν τον άφθαρτο στέφανο του μαρτυρίου: αποκεφαλίστηκαν γιά τον Χριστό.
Τότε ή Νικομήδεια σκοτείνιασε.
Οι τέσσερις αυτές κεφαλές δεν ήταν το τέλος
αλλά ή αρχή του μαρτυρίου,
οι πρώτες δροσοσταλίδες της κομμένης χλόης:
χίλιοι σκλάβοι, υπήκοοι και δούλοι,
πού υπηρέτησαν πιστά τούς τέσσερις μάρτυρες,
χίλιοι σαν ένας και τρεις ακόμη.
Εγέρθηκαν «ωσεί κεκραιπαληκότες έξ οίνου».
Όχι δεν ήταν κρασί αυτό πού ήπιαν, αλλά ή αλήθεια, πού τούς μέθυσε με το Αίμα και τη νίκη του Υιού του Θεού.
 «Θεομάχε αυτοκράτορα, είμαστε χριστιανοί.
Κι εμείς χριστιανοί είμαστε, κάνετε ότι θέλετε μ εμάς! Επιθυμούμε να πάμε στον τόπο εκείνο, όπου πήγε ό ευλογημένος Διδάσκαλός μας».
Ώ θαυμαστή, παρρησία! Ώ θαυμαστή αφοσίωση!
Πού όμως δεν μετρίασαν την αγριότητα του αυτοκράτορα.
Χίλιες ψυχές άφησαν τη γη γιά τον ουρανό

και οι πόρτες τού Παραδείσου άνοιξαν γί` αυτές διάπλατες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: