Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 6 Φεβρουαρίου 2018

Ό άγιος Ισίδωρος ό Πηλουσιώτης ερμηνεύει ορισμένα χωρία της Αγίας Γραφής ως έξης.Ό άγιος Ισίδωρος ό Πηλουσιώτης ερμηνεύει ορισμένα χωρία της Αγίας Γραφής ως έξης. Το πρώτο, «δύο άλήθουσαι έν τω μυλωνι, μία παραλαμβάνεται και μία άφίεται» (Ματθ.24:41), σημαίνει ότι πολλοί αφιερώνονται στην πνευματική ζωή, άλλα με διαφορετικά κίνητρα - άλλοι αφιερώνονται με συνέπεια και ειλικρίνεια και άλλοι αμελώς και ματαιόδοξα. Οι πρώτοι θά οδηγηθούν στο Βασίλειο του Θεού ενώ οι άλλοι θά μείνουν πίσω.

Επίσης, τί σημαίνει ή προσευχή γιά το «ποτήριον»; Και γιατί ό Κύριος προσευχήθηκε νά παρέλθει απ’ Αυτόν, αν ήταν δυνατόν, το ποτήρι του πόνου; (Ματθ. 26:42). Τούτο σημαίνει ότι αφενός μεν κανένας δεν πρέπει να επιζητά τις αντιξοότητες, αφετέρου όμως ό χριστιανός πρέπει να δέχεται τις αντιξοότητες, όταν αυτές εμφανίζονται και με ανδρείο φρόνημα να τις υπομένει.


Σχετικά με τις πέντε μωρές παρθένους (βλ. Ματθ. κεφ. 25), ό άγιος Ισίδωρος λέει: «Πράγματι και οι πέντε είχαν διατηρήσει την παρθενία τους, άλλα δεν είχαν τις άλλες αρετές και ειδικά την ελεημοσύνη. Ή παρθενία από μόνη της δεν αρκεί γιά να είσέλθει κάποιος στη Βασιλεία του Θεού. Ή παρθενία δεν βοηθά καθόλου, αν ή παρθένος είναι υπερήφανη και εγωίστρια».ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Ο ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΧΡΙΔΟΣ. ΜΗΝΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΘΩΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: