Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή, 27 Μαΐου 2018

Ο πύργος της Βαβέλ, το παλαιοδιαθηκικό σύμβολο της σύγχυσης των γλωσσών, που υπήρξε το αποτέλεσμα της απουσίας του πνεύματος του Θεού.......

Ο πύργος της Βαβέλ, το παλαιοδιαθηκικό σύμβολο της σύγχυσης των γλωσσών, που υπήρξε το αποτέλεσμα της απουσίας του πνεύματος του Θεού. Σύγχυση πνεύματος=σύγχυση γλώσσας=σύγχυση επικοινωνίας. 
Τό σύμβολο αυτό έλαβε κάποτε ένα τέλος, διότι ό,τι στερείται της ευλογίας αυτήν την συνέπεια μπορεί να έχει. Όμως το Πνεύμα το Άγιο, τό οποίο ίδρυσε τήν Εκκλησία του Χριστού πάνω στην γή είναι το ενωτικό στοιχείο γιά την ανθρώπινη επικοινωνία, γιά την αγάπη και την ζωή, αφού αυτό είναι τό Πνεύμα του Θεού, το ΠΥΡ, το Πνεύμα της ΑΓΑΠΗΣ και της ΕΝΟΤΗΤΟΣ, το Πνεύμα της ΖΩΗΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: