Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή, 20 Μαΐου 2018

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΆΓΙΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. ΆΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ.

Υπό Πνεύματος Αγίου φερόμενοι έλάλησαν άγιοι Θεού άνθρωποι.
(Β ΠΕΤΡΟΥ 1,21)


Αύτή η  μαρτυρία προέρχεται από τον Απόστολο  Πέτρο, που ήταν ό ίδιος αυτός άγιος άνθρωπος του Θεού, ή πέτρα της Πίστεως και στρατιώτης του Σταυρού. Ώς άγιος άνθρωπος του Θεού εξήγησε από την δική του προσωπική εμπειρία, πώς μιλούσαν και πώς μιλούν ακόμη οι άγιοι άνθρωποι του Θεού: υπό Πνεύματος Αγίου φερόμενοι έλάλησαν.


Δεν μιλούσαν κατά την δική τους διανοητική επεξεργασία, ούτε κατά τήν δική τους μνήμη, ούτε κατά τις δικές τους εικασίες, ούτε κατά τήν δική τους ευφράδεια. Μιλούσαν θεόπνευστος, εκ του Αγίου Πνεύματος και δι’ Αυτού. Μέσω αυτών των θεοφόρων ανέβλυζε ή Σοφία του Θεού και αποκαλυπτόταν ή Αλήθεια του Θεοϋ71. Ή Αγία Γραφή δεν γράφτηκε με τήν ψευδή κάλαμο των γραμματέων (σχοινός ψευδής γραμματεύσιν -Ιερεμίας 8,8) γράφτηκε από τούς διακόνους και τούς έκλεκτούς του Αγίου Πνεύματος του Θεού. Ούτε γράφτηκε ή Αγία Γραφή άπό επαγγελματίες συγγραφείς, αλλά από τούς άγιους του Θεού, τούς όποιους καθοδηγούσε και «ανάγκαζε» το 'Άγιο Πνεύμα να γράψουν. Παρότι συχνά εκείνοι δεν ήθελαν να γράψουν, κάποτε μάλιστα διαμαρτύρονταν γι' αυτό, όμως ένιωθαν υποχρεωμένοι να το κάνουν, όπως μαρτυρεί ό άγιος Προφήτης Ιερεμίας: Και είπα  ού μη  ονομάσω το όνομα Κυρίου και ού μη λαλήσω έτι επί  τω ονόματι αυτού. 


Και έγένετο ώς πυρ καιόμενον φλέγον εν τοις όστέοις μου, και παρειμαι πάντοθεν και ού δύναμαι φέρειν (Ιερεμίας 20,9).

’Ώ! αδελφοί μου, ή Αγία Γραφή ουκ έστιν εξ άνθρώπων, αλλά έκ του Θεού. Ουκ έστιν έκ της γης, άλλ’ εκ του ουρανού. Ούτε εκ του σώματος έστιν, άλλ’ εκ του Πνεύματος. Ναι, έκπορεύεται από το Πνεύμα τού Θεού, είναι θεόπνευστη! Οι άγιοι αυτοί άνθρωποι του Θεού -Προφήτες, Ευαγγελιστές, Απόστολοι, Πατέρες, Ποιμένες και Διδάσκαλοι - έγραψαν ότι τούς ενέπνευσε ή Σοφία και ή Αλήθεια του Αγίου Πνεύματος.

’Ώ! Παράκλητε Θεέ, το Πνεύμα της Σοφίας και της Αλήθειας, έμπνευσέ μας με τήν ζωοφόρο πνοή Σου, γιά να αναγνωρίζουμε τη Σοφία και τήν Αλήθεια και να ζούμε σύμφωνα με αυτές.


Σοι πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησις εις τούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Ο ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΧΡΙΔΟΣ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ. ΜΗΝΑΣ  ΜΑΙΟΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: