Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή, 20 Μαΐου 2018

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ.

Όταν δε ελθη ό παράκλητος ον εγώ πέμψω υμίν παρά του πατρός, το Πνεύμα της αληθείας ο παρά του πατρός εκπορεύεται, εκείνος μαρτυρήσει περί εμού.
(Ιωάν. 15,26)
Ό Θεός Υιός έστειλε τον Θεό Παράκλητο στον  κόσμο για να μαρτυρήσει περί Αυτού, μέχρι το τέλος του αιώνα.
Εκείνος μαρτυρήσει περί εμού. Πώς θά μαρτυρήσει περί του Θεού Υιού ό Θεός Παράκλητος; Ποικιλοτρόπως θά μαρτυρήσει ό Παράκλητος, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα:

ελκύοντας τις ψυχές των ανθρώπων στην Εκκλησία του Χριστού•

αποκαλύπτοντας τους το νόημα της Αγίας Γραφής• καθοδηγώντας τον νου τους στις εντολές του Χριστού• προσδίδοντας ενέργεια, ζεστασιά, δύναμη και λεπτότητα στους λόγους του Χριστού•

μεταστρέφοντας τούς μετανοημένους αμαρτωλούς στην ορθοφροσύνη•

εκπληρώνοντας όλες τις επαγγελίες και προφητείες του Χριστού στους ανθρώπους, στα έθνη και στην Εκκλησία του Χριστού- στερεώνοντας την  Εκκλησία του Χριστού και διατηρώ-ντας την απαρασάλευτη σε όλες τις θύελλες του χρόνου και σε όλα τα κακά του άδη και των ανθρώπων, στο πέρασμα των αιώνων.

Το Πνεύμα το Όποιο έτσι εργάζεται, πολυμερώς και πολυτρόπως έως άρτι, είναι το Πνεύμα του Θεού, το Πνεύμα της Αληθείας, χαριτόβρυτο, ζωοπάροχο και παντοδύναμο.

Ούτε μία από τις λέξεις του Χριστού δεν αντιτίθεται στο Πνεύμα της Αληθείας• ούτε σε μία, έστω, λέξη του Χριστού δεν αντιτίθεται το Πνεύμα της Αληθείας.

Αυτός είναι ό λόγος πού, όταν το Πνεύμα του Θεού ευαρεστηθεί να είσέλθει στην καρδιά του ανθρώπου, ένας τέτοιος άνθρωπος ζωογονείται και γίνεται μάρτυς αψευδής, όλων όσων έχει πει κι έχει κάνει ό Χριστός. 

Ό άνθρωπος αύτός πιστεύει περιχαρώς, και αταλάντευτα. Άλλωστε, πώς θά ήταν δυνατόν να μην πιστεύει τον Παράκλητο, τον μεγαλύτερο και διαρκέστερο Αυτόπτη Μάρτυρα, Σύνεργό και Συμμέτοχο σε όλες τις λέξεις, τα θαύματα και τα έργα του Χριστού;

Αδελφοί μου, ας ευχόμαστε, πριν άπ’ όλα και πάνω άπ’ όλα, ό ύψιστος Αυτόπτης Μάρτυς και Συμμέτοχος, το Πανσθενουργόν Άγιο Πνεύμα, να σκηνώσει στις καρδιές μας ώστε ή πίστη μας να είναι ζωντανή, ολόχαρη και αταλάντευτη. Ω! Παράκλητε Αγαθέ, το Πνεύμα της Αληθείας, έλθέ και σκήνωσον εν ήμίν!


Σοί πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησις, εις τούς αιώνας τών αιώνων. Αμήν.


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Ο ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΧΡΙΔΟΣ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ. ΜΗΝΑΣ  ΜΑΙΟΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: