Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2019

Βάπτιση μέ πολλούς άναδόχους.Ο ΧΑΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΤΩΝ ΡΟΥΣΤΙΚΩΝ. Π ΕΥΜΕΝΙΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ.
Βάπτιση μέ πολλούς άναδόχους

Ενας νεοχειροτονηθείς Ιερέας, ό πατήρ Ιερόθεος, Πνευματικό ανάστημα τού Γέροντος Εύμενίου, ήταν ό έφημέριος τού Μεταξοχωρίου στον νομό Ηρακλείου. Συζητούσε μέ χωριανούς σέ κάποιο καφενείο πού ή μπροστινή του όψη είναι τό κατάστημα βενζινάδικου. Τον πλησίασαν καί τού ζήτησαν νά κάνει μία βάπτιση μέ δύο άνάδοχους καί δύο ονόματα γιά τό παιδί. Τήν έποχή έκείνη άπαγορευόταν νά γίνονται βαπτίσεις μέ δύο άναδόχους καί δύο ονόματα. Ό πατήρ Ιερόθεος άρνιόταν νά τελέσει τό μυστήριο καί κατέληξε νά διαπληκτιστεί μέ τον πατέρα τού παιδιού. Τού πρότειναν νά άφήσει τά κλειδιά τής έκκλησίας, γιά νά βαπτίσει τό παιδί άλλος ιερέας, άλλά έκείνος μέ νεανικό πείσμα δέν δέχθηκε καί έφυγε γιά τό Μοναστήρι τού Έπανωσήφη, όπου διέμενε. Μέ τό πού μπήκε στο κελλί του χτύπησε τό τηλέφωνο καί άκούσθηκε ή φωνή τού πατρός Εύμενίου.

-Ήρθα στο Μεταξοχώρι.

-Πότε Γέροντα; Απάντησε ό π. Ιερόθεος ξαφνιασμένος.
-Πριν λίγο, που ήσουν σέ ένα στενόμακρο καφενείο και καυγάδιζες. Γιατί,παιδί μου; Εσένα σέ έχουν βαπτίσει τέσσερις νονοί! Τί έπαθες; Κάνε, παιδί μου, τήν βάπτιση καί δέν πειράζει.

Ό π. Ιερόθεος τά 'χασε. Πώς ήξερε ό π. Εύμένιος ότι τον έχουν βαπτίσει τέσσερις νονοί καί πώς τον είδε, άφού τό καφενείο πού καθόταν δέν είχε οπτική έπαφή  μέ τον δρόμο καί δέν είχε πάει άλλοτε στο Μεταξοχώρι ό π. Ευμένιος; Τηλεφώνησε αμέσως στο βενζινάδικο καί είπε να ειδοποιήσουν την οικογένεια, ότι θα κατέβει τό απόγευμα, για να κάνει την βάπτιση. Ποτέ δέν έμαθαν οί Μεταξοχωρίτες τί έγινε καί άλλαξε γνώμη ό πατήρ Ιερόθεος. Άλλοι θεώρησαν ότι φοβήθηκε, άλλοι ότι άπειλήθηκε. Κανείς δέν κατάλαβε ότι μέ τήν χάρη τού Θεού ό π. Εύμένιος ήταν γνώστης όλης τής καταστάσεως καί έπενέβηκε, γιά νά καθοδηγήσει τό πνευματικό του τέκνο.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΔΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΠΟΥΣΙΑ.Ο ΧΑΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΤΩΝ ΡΟΥΣΤΙΚΩΝ. Π ΕΥΜΕΝΙΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: