Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2019

Τό ρολόι τής νύφης. Ο ΧΑΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΤΩΝ ΡΟΥΣΤΙΚΩΝ. Π ΕΥΜΕΝΙΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ.Τό ρολόι τής νύφης
Σέ ένα χωριό μέ τό όνομα Μούντρο, ένα χιλιόμετρο κάτω άπό τά Ρούστικα, έγινε ένας γάμος καί άκολούθησε τό τραπέζι στά Ρούστικα. Ό πατήρ Ιερόθεος πήγε στο μυστήριο καί μετά πήγε στο Μοναστήρι, δέν πήγε στο τραπέζι. Τήν έπαύριο τό πρωί, τήν ώρα πού έπιναν καφέ, λέει ό πατήρ Εύμένιος στήν άδελφή του: -Ιωάννα, τι έχει η νύφη καί είναι στενοχωρημένη καί κλαίει;
-Πού ξέρεις ότι είναι στενοχωρημένη; Δέν γνωρίζω τίποτε, τού άποκρίνεται.
Λέει τότε τού πατρός Ιεροθέου:
-Ή νύφη είναι στενοχωρημένη διότι ερχόμενη χθες στα Ρούστικα στο σπίτι για νά αλλάξει, έχασε το ρολόϊ της.

-Πήγαινε, σε παρακαλώ, Ιωάννα νά ειδοποιήσεις τήν κοπέλα να έλθει εδώ.
Παρ' όλο πού ήταν νωρίς, κάνει υπακοή ή αδερφή τού πατρός Εύμενίου καί πηγαίνει νά ειδοποιήσει τήν κοπέλα. Μετά άπό λίγο έρχονται στο Μοναστήρι καί τήν ρωτάει ό Γέροντας:

-Τί έχεις, κόρη μου, και είσαι στενοχωρημένη;

-Νά, τού λέει, Γέροντα, έχθές έχασα τό ρολόϊ μου και τό θεωρώ κακό σημάδι πού σννέβηκε αύτό τήν ήμέρα τού γάμου μου.

-Μήν στενοχωριέσαι, παιδί μου, τής λέει γλυκά ό Γέροντας, πήγαινε στήν πόρτα τού κοιμητηρίου τού Μούντρου, όπου είναι μία άκονιδέα, έκεί μέσα είναι τό ρολόι σου.

Ή άκονιδέα είναι ένας θάμνος πού μυρίζει άσχημα καί βρισκόταν στο δρόμο πού πέρασε ή γαμήλια πομπή.

Φεύγει ή γυναίκα τρέχοντας σάν τό έλάφι καί κατευθύνεται προς τό κοιμητήριο, στο σημείο πού τής είπε ό πατήρ Εύμένιος. Μετά άπό λίγη ώρα είχαν μάθει όλοι στά Ρούστικα τό θαυμαστό γεγονός τής εύρέσεως τού ρολογιού καί οι φωνές άπό τό χωριό έφθαναν ώς τό Μοναστήρι τού Προφήτη Ήλία. Έτσι, συνεχίσθηκε τό γαμήλιο γλέντι μέ περισσότερη όρεξη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: