Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη 3 Αυγούστου 2022

ΤΌ ΛΙΜΆΝΙ


ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ  

Όταν ένα πλοίο έχει αγκυροβολήσει στο λιμάνι, που είναι γι’ αυτό το ασφαλέστερο μέρος, όσο και αν κουνηθεί εκεί από τον άνεμο και τα ελαφρά κύματα, είναι παράλογο να παραβεί το απαγορευτικό και να βγει στο φουρτουνιασμένο πέλαγος για να μη ενοχλείται και για να βρει τάχα ησυχία και σωτηρία. 

Τηρουμένων των αναλογιών το ίδιο συμβαίνει και με όποιον έχει παραθέσει τον εαυτό του στο Χριστό σύμφωνα με το, «Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστώ τω Θεώ παραθώμεθα». Είναι δηλαδή παράλογο, όταν ενοχληθεί από κάποιον πειρασμό, να ζητήσει σωτηρία μακριά από το Χριστό γιατί, « οὐκ ἔστιν ἐν ἄλλῳ οὐδενὶ ἡ σωτηρία· οὐδὲ γὰρ ὄνομά ἐστιν ἕτερον ὑπὸ τὸν οὐρανὸν τὸ δεδομένον ἐν ἀνθρώποις ἐν ᾧ δεῖ σωθῆναι ἡμᾶς »( Πράξ. δ’,12 ). 

Αυτό έκανε ο άσωτος που έφυγε από το σπίτι του πατέρα του και έπαθε αυτό που έπαθε. Παραμονή λοιπόν στο λιμάνι.


Ιωάννης Χ. Δήμος  πτχ. Θεολ. & Φιλοσσ. Πανεπιστημίου Αθηνών

Δεν υπάρχουν σχόλια: