Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο 6 Αυγούστου 2022

ΕΊΠΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΌΣ.


Φως  Τρισυπόστατο.
Ένα σχόλιο γιά την σημερινή ημέρα.
Ο Θεός μας, ο Τρισυπόστατος ενοειδής και μοναδικός Θεός, δεν ανακαλύπτεται ούτε αναζητείται, δεν μπερδεύεται και δεν κρύβεται. ΑΠΟΚΑΛύΠΤΕΤΑΙ. Και αποκαλύπτει επίσης όλες τις ιδιότητές Του. Φανερώνει το ποιός είναι στον άνθρωπο, φανερώνει πως είναι ο Ών, ο Ήν και ο ερχόμενος.
Αυτός, αυτοβουλήτως και αυτοθελήτως, αποκαλύπτεται.
Δεν εξαναγκάζεται, και, πολύ περισσότερο, δεν εξαναγκάζει.
Είναι Φως και γνωρίζεται ως Φως.
Είναι Ήλιος, λαμπρότερος από χίλιους ήλιους.
Είναι η Ζωή και είναι η Αλήθεια.
Ανοίγει ένα παράθυρο, και ανοίγει η ζωή σου, και γεμίζεις φως.
Αυτώ η Δόξα και το Κράτος, εις τους αιώνας των Αιώνων. Αμήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: