Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη 4 Αυγούστου 2022

𝐀𝐔𝐒𝐒𝐏𝐑𝐔𝐄𝐂𝐇𝐄 𝐃𝐄𝐒 𝐇𝐋. 𝐀𝐌𝐖𝐑𝐎𝐒𝐈𝐉 𝐕𝐎𝐍 𝐎𝐏𝐓𝐈𝐍𝐀𝐀𝐔𝐒𝐒𝐏𝐑𝐔𝐄𝐂𝐇𝐄 𝐃𝐄𝐒 𝐇𝐋. 𝐀𝐌𝐖𝐑𝐎𝐒𝐈𝐉 𝐕𝐎𝐍 𝐎𝐏𝐓𝐈𝐍𝐀

"Wie soll man leben?" hörte der Starez von allen Seiten. Nach seiner Gewohnheit antwortete er aphoristisch (prägnant-geistreich):

"Leben heißt : das Nichtige lassen, niemanden verurteilen,niemanden verärgern, und allen Ehrerbietung erweisen."


Δεν υπάρχουν σχόλια: