Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη 6 Μαρτίου 2024

Για τούς λεπρούς!!!!«Μέ πόση διάκρισι ὁ Raoul Follereau, ὁ πα
τέρας τῶν λεπρῶν, μιλοῦσε καί συναναστρεφόταν μέ
τούς ἀσθενεῖς ἀδελφούς του ὅλου τοῦ κόσμου! Ἐδῶ
στήν Ἀθήνα, ὅταν τούς ἐπισκέφθηκε κάποτε, στο
δικό του πιάτο —ὅταν κάθισε μαζί τους νά φάη-
προτίμησε νά βάλη μιά κουταλιά ἀπ᾿ τά δικά τους
πιάτα, γιά νά λησμονήσουν τή μειονεξία τους. Μέ
πόση διάκρισι ἐνεργοῦν οἱ πραγματικά μεγάλες ψυχές! Τέτοια ἀγάπη ἀποκτᾶ διπλή ἀξία»

Δεν υπάρχουν σχόλια: