Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη 6 Μαρτίου 2024

Στήν Ἀμερική, ὁ μεγαλύτερος παιδαγωγός, ὁ Spock, ζήτησε συγγνώμη ἀπό τόν ἀμερικανικό λαό .«Στήν Ἀμερική, ὁ μεγαλύτερος παιδαγωγός, ὁ Spock, ζήτησε συγγνώμη ἀπό τόν ἀμερικανικό λαό διότι, ὅπως εἶπε, κατέστρεψε μιά ὁλόκληρη
γενιά πού μεγάλωσε μέ τήν παιδαγωγική του, πού
συμπυκνώνεται στή φράσι: “Άσε τό παιδί νά κάνη
ὅ,τι θέλει γιά νά ἐκτονωθῆ, νά βγάλη τά ἀπωθημένα
τά ὁποῖα ἔχει μέσα του". Συγκλονίσθηκε καί ἀφυπνίσθηκε ὁ Spock, ὅταν ὁ γυιός του πέθανε ἀπό ναρκωτικά»

Δεν υπάρχουν σχόλια: