Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή 6 Μαρτίου 2009

«Ή λατρεία του δολαρίου».

Η «Προσευχή στο δολάριο», πού έγρα­ψε ο Ισπανός ποιητής
Ζοζέ Μανουέλ Καστανιόν.
Ένα άπ' τα βιβλία του έχει τον τίτλο:
«Ή λατρεία του δολαρίου».

Το ποίημα αυτό είναι παραφθορά της Κυρια­κής Προσευχής:

«Πατέρα δολάριο,
Βασιλιά των αγαθών,
πού είσαι στις Τράπεζες,
ας είναι αγία ή παρουσία σου.
Κάνε μας μια επιταγή,
το δολάριο το επιούσιο
πού το ορέγονται
όλοι οι χριστιανοί
και οι μωαμεθανοί.
Μη μας το δίνεις
σε μικρή ποσότητα
για να μπορέσουμε
να πληρώσουμε
ηδονές, βίτσια και γυναίκες.
και μη μας αφήνεις
να πέσουμε στη δυστυχία,
αλλά ελευθέρωσε μας
από την απουσία του.
Αμήν»

Δεν υπάρχουν σχόλια: