Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη 11 Μαρτίου 2009

«ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣΩΝΥΜΙΑ»

Παντελεήμονος Κ. Καρανικόλα (†) Μητροπολίτου Κορίνθου.

Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος εξέδωσε και κυκλοφορεί σε καλαίσθητο τόμο εμπλουτισμένο με πολλές τετράχρωμες εικόνες το ως ανωτέρω έργο, το οποίο, όπως γράφει και στον Πρόλογο ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Φαναρίου κ. Αγαθάγγελος, «Κύκνειον άσμα του ανωτέρω λογιωτάτου Μητροπολίτου αποτελεί το παρόν πόνημα υπό τον τίτλον "Θεομητορικά προσωνύμια", το οποίον ο ίδιος μας παρέδωσεν προς έκδοσιν υπό της Αποστολικής Διακονίας ολίγους μήνας προ της εκδημίας του. Αφορμή δια την συγγραφήν αυτήν απετέλεσεν ο εορτασμός του Ιωβηλαίου έτους 2000 από την Γέννησιν του Θεανθρώπου Υιού της Αειπαρθένου Μαρίας, εις την οποίαν υπερπανευλαβώς αφιερώνει και τον Τόμον. Το περιεχόμενόν του υποδηλώνεται από τον αρχικόν υπότιτλον των χειρογράφων, ήτοι αποτελεί συστηματική καταγραφή των "ονομάτων, προσωνυμίων, προσαγορευμάτων, επωνύμων, προσρήσεων, αλληγοριών, ονοματοδοτημάτων, ονοματεπωνυμιών, ονοματοσυνθέσεων, παρεπωνυμιών, παρονομασιών, εκφράσεων, εξονομασιών και επονομασιών δια την Θεοτόκον Μαρίαν, την υπερπανευλογημένη Παναγία μας". Απάσας τας δυσεξαριθμήτους προσωνυμίας της Υπεραγίας Θεοτόκου του παρόντος τόμου, ο συγγραφέας τας αθροίζει εις τον εκπληκτικόν αριθμόν των 23.564 συνολικώς. Είναι ενδεικτικόν ότι αι Θεομητορικαί αύται προσωνυμίαι προέρχονται είτε εκ των λειτουργικών βιβλίων της Ορθοδόξου Εκκλησίας είτε εκ των εκκλησιαστικών συγγραφέων και Πατέρων της Ανατολής. Αύται αποτελούν εκφράσεις μεγίστης τιμής και δοξολογίας του ονόματος της Παναγίας, η οποία είναι συνυφασμένη με τον Υιόν της».


Σχήμα 20Χ26,

σελίδες 444.

Τιμή: 20 €.

Δεν υπάρχουν σχόλια: