Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2017

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΓΙΟΤΗΤΟΣ. ΠΑΠΠΟΥΣ ΠΑΝΑΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΙΚΟΥ ΕΡΗΜΙΤΗ.

Ο γιοι, ς τό «φαρμοσμένο Εαγγέλιο το Χριστο», συνεχίζουν τήν παρουσία τους «ν παντί τόπ καί χρόν», γι’ ατό καί σέ κάθε ποχή μπορομε νά συναντήσουμε γίους. παππούς Παναής πό τή Λύση, πού ζησε νάμεσά μας, μς βεβαίωσε, μέ τό λόγο καί τή ζωή του, πώς γιότητα εναι φικτή. Στό βιβλίο καταγράφονται σχετική μπειρία το συγγραφέα, καθώς καί ο προφορικές διδαχές το παππο Πανα πό τή Λύση, το κοσμικο ρημίτη.
Δεν υπάρχουν σχόλια: