Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή 27 Απριλίου 2018

28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ.ΟΙ άγιοι απόστολοι Ιάσων, Σωσίπατρος, ή παρθένος Κέρκυρα και οι συν αυτοίς επτά Ληστές

Οι δύο πρώτοι ήταν από τούς Εβδομήκοντα Αποστόλους και ή Κέρκυρα ήταν βασιλοπούλα, ή θυγατέρα τού βασιλιά της νήσου Κέρκυρας (Κερκυλλίνου).


Ό Ιάσων και ό Σωσίπατρος μνημονεύονται από τον άγιο Παύλο, ό όποιος τούς αποκαλεί συγγενείς του (Ρωμ. 16,21).
Ό Ιάσων γεννήθηκε στην Ταρσό, όπως ό Απόστολος Παύλος, ό δε Σωσίπατρος στην Αχαΐα. Ό μεν πρώτος ορίστηκε επίσκοπος Ταρσού από τον Παύλο, ό δε δεύτερος επίσκοπος Ικονίου. Περιοδεύοντας και κηρύττοντας το Ευαγγέλιο οι δύο απόστολοι έφθασαν και στην Κέρκυρα: κατόρθωσαν να κτίσουν εκεί ναό προς τιμήν τού άγιου Στεφάνου τού Πρωτομάρτυρος και να κερδίσουν πολλές ψυχές ειδωλολατρών, οι όποιοι προσήλθαν στην Εκκλησία. 


Ό βασιλιάς του νησιού φυλάκισε τούς αποστόλους: στο κελί τους βρίσκονταν φυλακισμένοι επίσης επτά ληστές. Τα ονόματα τους ήταν Σατουρνίνος, Ίακίσχολος, Φαυστιανός, Ιανουάριος, Μαρσάλιος, Εύφράσιος και Μάμμος. Οι απόστολοι μετέστρεφαν στη. χριστιανική Πίστη τούς επτά ληστές (σ.τ.μ. και τον δεσμοφύλακα), μεταμορφώνοντάς τους από λύκους σε αρνιά.


Μόλις το πληροφορήθηκε ό βασιλιάς, πρόσταζε να τούς ρίξουν μέσα σε κοχλάζουσα πίσσα γιά να πεθάνουν. ’Έλα- βαν έτσι οι ληστές από τον Θεό στεφάνια μαρτυρίου.


Αργότερα, όταν ό βασιλιάς βασάνιζε τούς αποστόλους, ή θυγατέρα του Κερκύρα είδε από το παράθυρο τού παλατιού το μαρτύριο των άνθρώπων του Θεού. Πληροφορούμενη τον λόγο γιά τον όποιο βασανίζονταν, διακήρυξε ότι είναι χριστιανό και ύστερα μοίρασε όλα τα κοσμήματά της στους φτωχούς.


Οργισμένος ό βασιλιάς, την έκλεισε σε ειδική φυλακή. Επειδή όμως δεν κατάφερε να τήν μεταπείσει και να τήν άπομακρύνει από τον Χριστό, διέταξε να βάλουν φωτιά στή φυλακή. Ή φυλακή κάηκε, αλλά ή παρθένος Κερκύρα διαφυλάχθηκε ζωντανή. Βλέποντας το πρόδηλο θαύμα πολλοί άνθρωποι βαπτίστηκαν. Ό βασιλιάς όμως, έξω φρένων, πρόσταζε να δέσουν τη θυγατέρα του σ' ένα δέντρο και να τη σκοτώσουν με βέλη: πράγματι ή Κερκύρα, κατατοξευθείσα, παρέδωσε το πνεύμα της στον Θεό.Οι προσήλυτοι πιστοί, από φόβο για τον φοβερό βασιλιά, διέφυγαν σε μια κοντινή νησίδα. Ό βασιλιάς τούς κυνήγησε με πλοίο για να τούς συλλάβει, άλλα το πλεούμενο βούλιαξε κι έτσι χάθηκε ό άδικος ηγεμόνας, όπως άλλοτε ό Φαραώ. Ό νέος βασιλιάς ασπάστηκε τη χριστιανική Πίστη και βαπτίστηκε, με το όνομα Σεβαστιανός. '’Έκτοτε οι άγιοι απόστολοι, Ιάσων και Σωσίπατρος, κήρυτταν ελεύθερα το ευαγγέλιο και ενίσχυαν τήν Εκκλησία τού Θεού στήν Κέρκυρα. Εκεί ολοκλήρωσαν τήν επίγειο ζωή τους και έλαβαν τήν κατοικία τους στις αυλές τού Κυρίου.


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Ο ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΧΡΙΔΟΣ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ. ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: