Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018

Small gift - great love

Small gift - great love 

Once, we visited a female monastery with the Old Man. We were very well received. Going to go back and not having anything to thank the sisters for their hospitality, I quietly pulled the caramel out of my bag and, saying goodbye to the Mother Superior, gave it to her. On the way back, the Elder told me:

“Do you know what a great deed you did when giving the abbess a present? No, you can't even imagine it. ” I was literally numb from such foresight of the Elder and thought: “If Father Porphyrious sees everything, then what can be said about God?”

Δεν υπάρχουν σχόλια: