Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2019

“Τὸν Σταυρόν Σου προσκυνοῦμεν Δέσποτα, καὶ τὴν ἁγίαν Σου Ἀνάστασιν δοξάζομεν”.

“Τὸν Σταυρόν Σου προσκυνοῦμεν Δέσποτα, καὶ τὴν ἁγίαν Σου Ἀνάστασιν δοξάζομεν”.
....
Να θυμηθούμε ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μία Αγία Τράπεζα, ο Τίμιος Σταυρός είναι η υψηλότερη, η αγιότερη Αγία Τράπεζα του κόσμου, γιατί πάνω σε αυτή την Αγία Τράπεζα έγινε η μεγαλύτερη θυσία των αιώνων. Όσοι αιώνες κι αν περάσουνε, όσα κι αν κάνει ο κόσμος είναι τίποτα, είναι σκύβαλα μπροστά στην Αγία Τράπεζα αυτή που λέγεται Τίμιος Σταυρός. Γιατί πάνω εκεί εθυσιάστηκε ο Αναμάρτητος, ο Άσπιλος, ο Αμνός του Θεού ο αίρων την αμαρτία του κόσμου. Επάνω εις την Αγία Τράπεζα αυτή εθυσιάστηκε ο Υιός και Λόγος του Θεού για την Αγάπη των ανθρώπων

Και λέει ο Παύλος, « Ηγοράσθητε …» και το λέει σε όλους μας, και σε μένα και σε σας, σε μικρούς και μεγάλους, σε γυναίκες και άνδρες, σε κληρικούς και λαϊκούς. Λέει: «Ηγοράσθητε τιμής", μας έχει αγοράσει η αγάπη του Θεού, τιμής αίματος, ήγουν διά του υπερτίμου αίματος του μονογενούς υιού του Θεού. Και κατά το πλατύτερο αναλύει ο Απόστολος Πέτρος στην Α’ Επιστολή του «ὅτι οὐ φθαρτοῖς, ἀργυρίῳ ἢ χρυσίῳ, ἐλυτρώθητε ἐκ τῆς ματαίας ὑμῶν ἀναστροφῆς πατροπαραδότου, ἀλλὰ τιμίῳ αἵματι ὡς ἀμνοῦ ἀμώμου καὶ ἀσπίλου Χριστοῦ», δηλαδή μας έχει αγοράσει η αγάπη του Θεού όχι με χρυσάφι και με αργύρια, αλλά με αίμα αμώμου και ασπίλου Χριστού.
.....
Προσκυνούμε το Σταυρό, υμνούμε την Ανάσταση, όμως να μην μείνουμε εκεί, να προχωρήσουμε λίγο πιο πάνω, να αλλάξουμε λίγο ζωή. Να πάρουμε απόφαση, να πάρουμε γενναιότητα, να σκεφτούμε σοβαρά τι σημαίνει αιωνιότης, τι σημαίνει χώμα και γη, τι σημαίνει φθορά, τι σημαίνει Παράδεισος, τι σημαίνει ειρήνη συνειδήσεως. Κι αν τα κάνουμε αυτά, να σκεφτούμε, θυμάστε, ο Πιλάτος έβαλε μια πινακίδα πάνω στο Σταυρό του Χριστού και έγραψε: «Ούτος εστί Ιησούς Ναζωραίος Βασιλεύς των Ιουδαίων». Εμείς, αδελφοί μου Χριστιανοί, μπορούμε, επιτρέπεται, επιβάλλεται να γράψουμε μια άλλη επιγραφή:
«Οὕτως ἠγάπησεν ὁ Θεός τόν κόσμον ὥστε τόν Υἱόν Αὐτοῦ ἔδωκεν τόν μονογενῆ, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς Αὐτόν μή ἀπόλλυται, ἀλλ' ἔχει ζωήν αιώνιον».

Εμπρός σε τέτοια αγάπη, σε τέτοιο πέλαγος αγάπης, σε τέτοιο ωκεανό αγάπης, τι θα κάνουμε αδελφοί μου εμείς; Λίγο φιλότιμο, λίγο αγώνα, λίγη υπομονή ...
π. Γεράσιμος Φωκάς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: