Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2019

“Render to Caesar the things that are Caesar’s, and to God the things that are God’s.” (Mark 12:17)“Render to Caesar the things that are Caesar’s, and to God the things that are God’s.” (Mark 12:17)

Christmas is based upon the exchange of gifts: God lovingly giving us the gift of His Son, and us giving Him the gifts of a loving heart!

Fr. John

Δεν υπάρχουν σχόλια: