Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή, 31 Μαΐου 2020

Ιωάννης Ιουστινιάνης Λόγγο. ~ Giovanni Giustiniani Longo.


Γενουάτης στρατιωτικός, μέλος μίας από τις σημαντικότερες οικογένειες της Γένοβας, και Πρωτοστράτωρ της Βυζαντινής αυτοκρατορίας το 1453. Ήταν ένας από τους πιο γενναίους υπερασπιστές της Κωνσταντινούπολης κατά την πολιορκία κι Άλωση από τους Οθωμανούς, ως επικεφαλής ενόπλου τμήματος 700 Γενουατών κι ο θανάσιμος τραυματισμός του επιτάχυνε την πτώση.Όταν έφτασε στην βασιλεύουσα στις 26 Ιανουαρίου 1453 ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ΙΑ' Παλαιολόγος τον δέχτηκε με χαρά κι ανακούφιση, αφού οι ένοπλοι υπερασπιστές της πόλης ήταν μόλις 4973 και 2000 ξένοι, όπως τους καταμέτρησε ο Γεώργιος Σφραντζής, απέναντι σε 200.000 που 'χε φέρει ο σουλτάνος.

Podestà di Caffa, generale marinaro, secondo i suoi biografi nacque nel XV secolo, e trovò la morte nell'Isola di Chio a seguito delle ferite riportate durante la difesa della città di Costantinopoli sotto l'assedio Ottomano guidato dal sultano Mehmet II. Giovanni Giustiniani Longo deve la sua fama alla difesa della città imperiale di Costantinopoli dove lui si recherà con un manipolo di genovesi per difenderla dall'assedio di Mehmet II. Giustiniani sarà fondamentale nella manutenzione delle mura prese sotto le cannonate ottomane ad ogni caduta delle quali sostituiva il muro con un terrapieno che in pratica era assai più efficace contro le palle di cannone in quanto riusciva a contenerle, sarà ferito mortalmente nell'assedio finale e lascerà la città con il suo seguito di genovesi per morire sull'Isola di Chio.

Δεν υπάρχουν σχόλια: