Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021

ΓΕΡΌΝΤΙΣΣΑ ΔΩΡΟΘΕΑ ΚΑΙ Ο ΣΕΙΣΜΌΣ ΣΤΗΝ ΑΛΆΣΚΑ


Ο σεισμός ήταν πολύ κοντά μας και φοβερός. Δόξα τω Θεώ είμαστε καλά. Αναπέμψαμε δέηση προς τον Κύριον και αναμένουμε εν τω μέσω της νυκτός άγρυπνες και δεόμενες:
Ὁ ἐπιβλέπων ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ποιῶν αὐτὴν τρέμειν, ῥῦσαι ἡμᾶς τῆς φοβερᾶς τοῦ σεισμοῦ ἀπειλῆς, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ κατάπεμψον ἡμῖν, πλούσια τὰ ἐλέη σου, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, μόνε Φιλάνθρωπε.
Εύχεσθαι υπέρ ημών!

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: