Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021

Γέροντας Χρυσόστομος Σπετσών

 Οι Άγιοι πατέρες, εμφορούμενοι από γνησίαν αγάπην πρός τούς αιρετικούς, είχον ζήλον, όπως διαφωτίσωσιν αυτούς μέ τό φώς τής αληθείας, καί ενδιαφέρον διά τήν ειλικρινή αυτών επιστροφήν εις τήν Άγίαν Εκκλησίαν. Δέν προσεπάθουν, νά αποχρωματίσουν τάς θεολογικάς διαφοράς εν μέσω κοσμικών φιλοφρονήσεων καί μειδιαμάτων, άλλ, «ώς εξουσίαν έχοντες», διεκήρυττον απερίτμητον τόν λόγον τής Ορθοδόξου Άληθείας.


Γέροντας Χρυσόστομος Σπετσών

Δεν υπάρχουν σχόλια: