Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021

Fr. Pavel Khondzinsky

We need to remind each other of the high meaning of suffering in Christ, of the need to accept the gift of suffering in order to live a fulfilling life. And so that our words sound convincing, learn this yourself as soon as possible." - Fr. Pavel Khondzinsky 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: