Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2021

Ἁγίου Παϊσίου Ἁγιορείτου.Στὶς γιορτές…-Λόγοι Ἁγίων.


Στὶς γιορτὲς ὁ Χριστός, ἡ Παναγία, οἱ Ἅγιοι 
ἔχουν χαρὰ καὶ κερνοῦν, δίνουν εὐλογίες, 
δῶρα πνευματικὰ στοὺς ἀνθρώπους.
Ἐδῶ οἱ γονεῖς κερνοῦν, ὅταν γιορτάζουν τὰ παιδιά, 
ἢ οἱ βασιλεῖς χαρίζουν ποινές, 
ὅταν γεννιέται κανένα βασιλόπουλο, 
οἱ Ἅγιοι γιατί νὰ μὴν κεράσουν; 
Μάλιστα ἡ χαρὰ ποὺ δίνουν κρατάει πολὺ 
καὶ βοηθιοῦνται πολὺ οἱ ψυχές.

Γι’ αὐτὸ ὁ διάβολος, ἐπειδὴ τὸ ξέρει αὐτό,
δημιουργεῖ πειρασμοὺς ἐκείνη τὴν ἡμέρα, 
ἢ μᾶλλον ἀπὸ τὴν παραμονή, 
γιὰ νὰ στερηθοῦν οἱ ἄνθρωποι τὰ θεῖα Δῶρα 
καὶ νὰ μὴν χαροῦν, οὔτε νὰ ὠφεληθοῦν ἀπὸ τὴ γιορτή. 

Καὶ βλέπεις, μερικὲς φορὲς στὴν οἰκογένεια, 
ὅταν σὲ μιὰ γιορτὴ ἑτοιμάζονται ὅλοι νὰ κοινωνήσουν, 
τοὺς βάζει ὁ πειρασμὸς νὰ μαλώσουν
καὶ ὄχι μόνο δὲν κοινωνοῦν, 
ἀλλὰ οὔτε στὴν ἐκκλησία πηγαίνουν. 
Τὰ φέρνει ἔτσι τὰ πράγματα τὸ ταγκαλάκι, 
ὥστε νὰ στερηθοῦν ὅλη τὴ θεία Βοήθεια.

Ἁγίου Παϊσίου Ἁγιορείτου
Στὶς γιορτές…-Λόγοι Ἁγίων
Τεῦχος 342, Δεκέμβριος 2021

Δεν υπάρχουν σχόλια: