Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου 2021

エギナの聖ネクタリイ(ネクタリオス)


祈りは、まさに霊的な武器であり、諸欲から身を清め、罪を妨げ、過ちを治すための良き薬です。また、無尽蔵の宝であり、霊のための波風が立たない港であり、心の平安と数え切れないほどの祝福の源であり母なのです。

+エギナの聖ネクタリイ(ネクタリオス) 

Δεν υπάρχουν σχόλια: