Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη 1 Μαΐου 2014

ΕΞΟΔΟΣ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Ή έξοδος των ψυχών.

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.


Πριν λίγο παραπονέθηκες πώς δεν είδες να βγαίνει ή ψυχή ενός πού πέθαινε. Όμως ήδη αποτελούσε σφάλμα σου ακριβώς ότι ζήτησες με τα σωματικά μάτια να δεις πράγμα αόρατο. Γιατί πολλοί από τούς δικούς μας, καθαρίζοντας τον οφθαλμό τού νου με πίστη αγνή  και μακρά προσευχή, αρκετές φορές είδαν ψυχές να εξέρχονται από το σώμα. Γι αυτό είναι τώρα ανάγκη να περιγράψω τί λογής τις είδαν να βγαίνουν  και πόσα έβλεπαν οι ίδιες, όταν έβγαιναν , ούτως ώστε τα παραδείγματα να πείσουν την κυμαινόμενη ψυχή για όσα τυχόν δεν μπόρεσε επαρκώς να το κάνει ή εκλογίκευση.
β) Παραδείγματα


'Οράματα τρίτων για τις ψυχές

Η ΕΞΟΔΟΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΠΥΗΣ.


Στο δεύτερο βιβλίο αυτού του έργου ήδη έχω αναφέρει πώς ό ευσεβής άνδρας Βενέδικτος, όπως πληροφορήθηκα από αξιόπιστους μαθητές του, ευρισκόμενος μακριά από την πόλη Καπύη, αντίκρισε μες στα μεσάνυχτα την ψυχή του επισκόπου αυτής της πόλεως Γερμανού να μεταφέρεται από αγγέλους στον ουρανό μέσα σέ πύρινη σφαίρα. Επίσης ενώ παρατηρούσε αυτήν την ψυχή να ανεβαίνει, με πλάτυνση τού κόλπου τού νοός του, είδε ολόκληρο τον κόσμο συγκεντρωμένο μπροστά στα μάτια του σαν κάτω από μια μοναδική ακτίνα ήλιου.


Η ΕΞΟΔΟΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΣΠΕΚΙΩΖΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ

Από διήγηση και πάλι των μαθητών εκείνου έμαθα πώς δύο αδελφοί, ευγενείς άνδρες και μορφωμένοι στις εξωτερικές σπουδές, πού ονομάζονταν ό ένας Σπεκιώζος κι ό άλλος Γρηγόριος, παρέδωσαν τον εαυτό τους στη μοναχική πολιτεία κάτω από τον κανόνα εκείνου. Ό ευσεβής πατήρ τούς έβαλε να κατοικήσουν στο μοναστήρι, πού είχαν κτίσει κοντά στην πόλη Τερρακίνα. Αυτοί είχαν στην κατοχή τους πολλά πλούτη στον κόσμο αυτό, αλλά τα σκόρπισαν όλα στους πτωχούς χάριν της δικής τους σωτηρίας και παρέμειναν σέ αυτό
το μοναστήρι.Ό ένας από αυτούς, ό Σπεκιώζος, (=Εύειδής), πρώην γνωστός αξιωματούχος. Αναγράφεται στο Ρωμαϊκό εορτολόγιο στις 15 Μαρτίου.) είχε σταλεί για υποθέσεις τού μοναστηριού κάπου κοντά στην Καπύη.( Η Τερρακίνα απέχει από την Καπύη πάνω από 60 ΚΜ) Μια μέρα ό αδελφός του Γρηγόριος, ενώ συνέτρωγε με τούς αδελφούς καθισμένος στην τράπεζα, μεταφέρθηκε με το πνεύμα υψηλά και κοιτώντας είδε να βγαίνει από το σώμα ή ψυχή τού αδελφού του Γερμανού, πού βρισκόταν τόσο μακριά. Αμέσως το φανέρωσε στους αδελφούς, έφυγε βιαστικά και βρήκε τον αδελφό του ήδη θαμμένο. Εξακρίβωσε μάλιστα πώς είχε εξέλθει από το σώμα την ίδια ώρα, πού κι ό ίδιος τον είχε δει.


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΒΙΟΙ ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΑΣΚΗΤΩΝ. ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ 1988. ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ. ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΛΦΟΤ. ΙΕΡ. ΙΩΑΝΝΟΥ ¨ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ" ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: