Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2016

ΠΑΝΑΓΙΟΝ - WORLD SAINTS > ΜΗΝΑΙΟΝ > ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ > 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
1. Παύλου ὁμολογητοῦ ᾿Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, ἱερομάρτυρος (350).
2.Λουκᾶ τοῦ Σικελοῦ μοναχοῦ τοῦ ἐν Σικυῶνι τελειωθέντος (3ος αἰών).
3.Παύλου Κορίνθου τοῦ διὰ Χριστὸν σαλοῦ.
4.Νικάνδρου μάρτυρος.
5.Δημητριανοῦ ᾿Επισκόπου Χύτρη (Κύπρος).
6.Τεκούσης, ᾿Αλεξάνδρας κλπ μαρτύρων (στὰ ῾Ελληνικὰ συναξάρια 18 Μαΐου) (Ρ) (ΡΔ).
7.Λουκᾶ οἰκονόμου τῆς Λαύρας τοῦ Κιέβου.
8.Βαρλαὰμ τῆς λίμνης Κερέτσκ, ἀσκητοῦ (16ος αἰών).
9.Γερμανοῦ, ᾿Αρχιεπισκόπου Καζάν (1567).
10.Βαρλαὰμ τοῦ Χουτίν, μοναχοῦ Νόβγκοροντ (1193).
11.Σύναξις τῶν ἐν Σαρὼφ νεομαρτύρων· ᾿Ανατολίου, Βασιλείου, ῾Ιεροθέου, ᾿Ισαὰκ καὶ Ρουφίνου (ΡΔ).
12.Γρηγορίου σταυροφόρου τοῦ Ρώσσου νεομάρτυρος (1936) (ΡΔ).
13.Βίνοκους ἡγουμένου τοῦ ἐν ῾Ολλανδίᾳ (Ξετθεςμαξδσ) (716) (ΡΔ).
14.Σύναξις τῶν ἁγίων της ᾿Ιρλανδίας (Κ) (ΡΔ).
15.῎Ιλτουντ τοῦ Οὐαλλοῦ, ἡγουμένου καὶ ἐρημίτου (6ος αἰών-544) (Κομοδάτου Χ. ῞Αγιοι τῶν Βρεττανικῶν Νήσων).

16.Λεονάρδου τοῦ ἐν Λιμόζῃ (Νοβὰκ) Γαλλίας τελειωθέντος (5ος-6ος αἰών) (Ρμ).


Γεώργιος Ε. Πιπεράκις (Συγγραφέας)
Ἐμμανουήλ Πιπεράκης (Διαδικτυακή έκδοση)


Δεν υπάρχουν σχόλια: