Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2017

Θά σάς πώ καί για ένα ανδρόγυνο πού ήρθε προχθές από τήν Βόρειο ’Ήπειρο και μόλις ήρθε, μου συστήθηκε: ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΜΑΚΡΙΝΑ ΒΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ.Θά σάς πώ καί για ένα ανδρόγυνο πού ήρθε προχθές από τήν Βόρειο ’Ήπειρο και μόλις ήρθε, μου συστήθηκε:


-Είμαστε από τήν Βόρειο Ηπειρο.
-Ελάτε μέσα, καθήστε. Εχετε ύπόψιν σας τί περνούνε εκεί πέρα οί άνθρωποι; Πόσα χρόνια έχετε πού φύγατε; Ρώτησα.
-Εχω σαράντα χρόνια, μού άπάντησε.
-Εχετε ανθρώπους εκεί;
-Εχω ξαδέλφια καί μέσες άκρες ξέρω" μόνο έλαβα ένα γράμμα πού έλεγε ότι οί γάμοι θά γίνουν όπως ξέρεις. Ή μητέρα μου πέθανε εκεί πέρα. Τήν θάψανε χωρίς παπά καί χωρίς σταυρό.


-Ελα νά σου δώσω ένα βιβλίο νά τό διαβάσης, νά δής πόσο θά πονέσης καί θά κλάψης γιά τήν στέρησι των άνθρώπων εκεί- θά τά δής όλα, τί τραβάνε οί άνθρωποι και θά θυμηθής τις εκκλησίες πού πήγαινες- θά δής τί κατάντια έχουν τώρα.


-Αχ, ό καημένος λέει, δέν μού έκανε έντύπωσι τό Πήλιο πού ήρθα νά παραθερίσω, νά άλλάξω άτμόσφαιρα γιά τήν ύγεία μου, όσο χαρά έλαβα μέ αύτά πού μού είπατε καί μέ συγκινήσατε. Δέν ξέρετε τί μού κάνατε στήν ψυχή μου!


Δέν είμαστε τίποτε, άλλά νά συμπάσχουμε μέ τούς πονεμένους καί νά προσευχώμαστε γιά εκείνους, γιά νά μπορέσουμε νά τούς βοηθήσουμε. Νά κάνουμε τό θέλημα τού Θεού. Είπα πώς είναι ίερομάρτυς εκεί ό άγιος Κοσμάς ό Αίτωλός. «Τί λές!», μού έλεγε. Ό καημένος, είχε τέτοια προαίρεσι, τόσο άγιασμένη ψυχή,αλλά δέν είχε άνθρωπο νά τον διαφώτιση. Και έμειναν κατάπληκτοι και στέκονταν σάν παιδάκια καί άκουγαν. Προθυμοποιήθηκαν νά μου δώσουν διευθύνσεις καί τηλέφωνα, γιά νά επικοινωνούμε.

 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.   ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΜΑΚΡΙΝΑ  ΒΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ. ΛΟΓΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: