Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2017

Έβλεπα λοιπόν ένα βόδι άπ’ τα μεγαλύτερα πού ύπάρχουν στον κόσμο. ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΜΑΚΡΙΝΑ ΒΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ


Τό βλέπω μέ τήν ψυχή μου. Αυτό είναι πολύ σοβαρό καί νά τό τυπώσετε μέσας. Ό Θεός δεν τό δίνει στον τυχόντα, αλλά στον Προεστώτα, γιά νά βάλη σωστή γραμμή, γιά νά προσέξουμε νά μή ξεφύγουμε καί νά μή κολαστούμε. Αυτό πού θά σάς πω είναι πράγμα πνευματικό πού δεν μπορείτε να τό νοιώσετε. Έβλεπα λοιπόν ένα βόδι άπ’ τα μεγαλύτερα πού ύπάρχουν στον κόσμο. Ένα βόδι κάτι μάτια γουρλωμένα καί φλογισμένα κι έχει πάνω του μία φουστανέλα μέ γαζί. Ή φουστανέλα του  είναι όλο βελόνια. Τό βόδι αυτό γυρίζει γύρω-γύρω, κάνει αλώνι πού δέν λέγεται. Καί μ’ αυτές τις βελόνες τραυματίζει τήν κάθε μιά καί τήν ρίχνει, σύμφωνα μέ τό πάθος πού έχει. Γι’ αυτό, όταν τό έβλεπα δέν κοιμόμουν, παρά μόνο δύο ώρες, τόσο φρικτό ήταν, έκτος βέβαια καί τού λόγου τής άσθενείας μου.
Μάς πολεμάει να μή κάνουμε προσευχή, να μή σηκωθούμε να πάμε τό πρωΐ στήν εκκλησία, να μή πάμε στήν ώρα μας στήν Ακολουθία, να χάνουμε τά πνευματικά μας, γιά να γίνη τό κέφι τού διαβόλου. Γι’ αυτό, άμα θά προσέχουμε καί θά διορθώνουμε τον έαυτό μας, θά έχουμε αγαλλίαση καί γλυκύτητα καί θεωρία πνευματική καί θά τρέχη τό μέλι τής Χάριτος άπ’ τό στόμα μας. Θέλω να σάς άκούω να μου λέτε: Γερόντισσα, δέν μπορώ να συγκρατήσω τήν αίσθηση τής καρδιάς μου, αύτό τό μεγαλείο, τήν θεωρία πού αισθάνομαι στήν καρδιά μου».


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.   ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΜΑΚΡΙΝΑ  ΒΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ. ΛΟΓΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: