Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2017

Ὁ π. Νικόλαος Πέττας ἀκούει τίς προσευχές μας καί λύνει τά προβλήματά μας!


Ὁ π. Νικόλαος Πέττας ἀκούει τίς προσευχές μας καί λύνει τά προβλήματά μας!

Μαρτυρία τοῦ ζεύγους Αὐγούστας Κοντοῦ καί Σάββα Νικήτα, κατοίκων Ζωγράφου Ἀττικῆς, τηλ. 0030 21558105, ἠλεκτρονικό ταχυδρομεῖο: gobtrew@yahoo.gr


Ἤθελα νά μοιραστῶ ἕνα θαυμαστό γεγονός, πού μᾶς συνέβη τόν Ἰούνιο τοῦ 2012. Σέ ἐμένα καί στόν σύζυγό μου Σάββα εἶχε πέσει στά χέρια μας τό χριστιανικό περιοδικό: «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ» τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ καί Αὐγουστίνου Ἱππῶνος (φ. 156, 2012), τοῦ πολυσεβάστου γέροντα π. Νεκταρίου Μουλατσιώτη. Στό συγκεκριμένο τεῦχος παρουσίαζε τόν βίο ἑνός ἀγνώστου γι’ ἐμᾶς ἁγιασμένου γέροντα, τοῦ π. Νικολάου Πέττα ἐκ Πατρῶν. Ἀμέσως μέ μεγάλο ἐνδιαφέρον ἀρχίσαμε νά τό διαβάζουμε, καί, ὅσο προχωρούσαμε, τόσο συγκλονιζόμασταν καί δακρύζαμε ἀπό ἱερό δέος καί σεβασμό. Ἀπορούσαμε πώς εἶναι δυνατόν στήν τόσο πτωχή ἀπό πνευματικότητα ἐποχή μας νά ὑπῆρχε ἕνας τέτοιος ἱερέας μέ μία ὑποδειγματική πρεσβυτέρα, πού εἶχαν μεγάλη οἰκογένεια μέσα σέ μία μεγαλούπολη, καί ἐκτός ἀπό πρεσβύτερος, ἦταν καί καθηγητής. Καί αὐτές οἱ δύο διακονίες τους δέν τόν ἐμπόδισαν νά ἔχει φθάσει σέ τόσο μεγάλα πνευματικά μέτρα μέ τήν πρεσβυτέρα Ἀνθή. Πραγματικά εἶναι ἀσύλληπτα ὅσα διαβάζαμε. Ἕπειτα δοξάζαμε τόν Θεό πού καί στίς ἡμέρες μας ἀναδεικνύει τούς ἐκλεκτούς του..
Ἐκείνη τήν περίοδο ἐμεῖς ἤμασταν σέ πάρα πολύ δύσκολη οἰκονομική θέση. Πραγματικά οὔτε ψωμί δέν εἴχαμε νά φᾶμε καί περιμέναμε γιά μεγάλο χρονικό διάστημα κάποια χρήματα νά μᾶς καταθέσουν στήν τράπεζα ἀπό ἕνα ἐνοίκιο. Ὅμως ἐνῶ περιμέναμε, δέν τά καταθέτανε παρά τίς ἐνοχλήσεις μας. Διαβάζοντας λοιπόν παρακαλούσαμε τόν ἄγνωστο ὡς τότε γέροντα Νικόλαο τόν νέο σημειοφόρο νά μᾶς βοηθήσει. Παράλληλα μέ πίστη καί θερμή τοῦ λέγαμε: «Παπα-Νικόλαέ μας, ἐσύ πού ξέρεις ἀπό πόνο καί φτώχεια ἀφοῦ γινόσουν στήριγμα γιά τούς πτωχούς, τά ὀρφανά καί τούς ἀδυνάτους, βοήθησέ μας σέ αὐτή τήν δύσκολη στιγμή ..».
Καθώς διαβάζαμε καί φθάσαμε πρός τό τέλος τοῦ θαυμαστοῦ βίου του, ἀκριβῶς ἐκείνη τήν στιγμή χτυπάει σέ εἰδοποίηση σέ μήνυμα τό κινητό του Σάββα καί ἦταν ἀπό τήν τράπεζα, πού ἔγραφε ὅτι μᾶς βάζουν τό ἐνοίκιο. Χαρακτηριστικά ἔγραφε ὅτι μόλις μπῆκαν τά χρήματα, πού ἦταν ἀρκετά, σκεφτεῖτε, πεντακόσια εὐρώ (500 €). Ἐκείνη τήν ὥρα συγκλονισθήκαμε, δέν μπορούσαμε νά τό πιστεύουμε! Ἀμέσως καταλάβαμε ἀπό πού ἦταν ἡ ἄμεση βοήθεια τοῦ νεοφανοῦς λευίτη Νικολάου, τόν ὁποῖο εὐχαριστοῦμε καί εὐγνωμονοῦμε, πού μᾶς ἔδειξε τήν θεία του δύναμη καί μᾶς βοήθησε αὐτήν τήν δύσκολη στιγμή.
Εὔχομαι ἡ χάρις τοῦ πατρός Νικολάου τοῦ νέου νά προστατεύει, νά βοηθάει καί νά φωτίζει ἐμᾶς καί ὅσους τόν ἔχουν ἀνάγκη.    

Δεν υπάρχουν σχόλια: