Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2017

Ο ΣΤΑΡΕΤΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Ο ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟΣ ΑΣΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΚΙΕΒΟΥ. Η ΧΗΡΑ.'Η Μαρία Ματθέγιεβνα Γκένζο, χήρα πλουσίου γαιοκτήμονα άπό τήν Χέρσωνα, είχε μπλεχτή σε μιά Δικαστική ύπόθεση, γιά άρκετά χρόνια με τούς κουνιάδους της, πού αφορούσε τά κτήματα. Έξ αιτίας τής έλλειψης πονηριάς εκ μέρους της, έχασε τήν δίκη καί τώρα ήταν ολοκληρωτικά κατεστραμμένη. Στήν απόγνωση της έκανε έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο γιά επανεξέταση τής Δικαστικής άπόφασης. Έχοντας άκούσει γιά τόν Στάρετς άπό ευλαβείς γνωστούς της, ή Γκένζο ταξίδεψε στο Κίεβο νά ζητήση τήν συμβουλή τού μακαρίου διορατικού.


Ό Στάρετς τότε ζούσε στο ερημητήριο Κιταγιέφσκαγια καί συναντώντας τήν έπισκέπτρια τής έφερε ένα πελώριο καυτό καρβέλι άσπρο ψωμί, χωρισμένο σέ δύο μέρη. Στο κάτω μισό ύπήρχε μιά λακκούβα στήν ψίχα πού τήν γέμισε μέ τόσο πολύ λάδι ώστε νά ξεχειλίση καί νά τρέχη στο πάτωμα.
«Όρίστε, ορίστε, πάρτο. Μή ντρέπεσαι. Αύτό στο δίνω εγώ γιά τήν μεγάλη σου ύπομονή».


Ή Γκένζο ταράχτηκε άλλά πήρε τό καρβέλι. Έπέστρεψε συλλογισμένη γιά τό παράδοξο δώρο στο σπίτι της. Σύντομα ή ύπόθεση πήρε τέλος γιατί τό Δικαστήριο τήν δικαίωσε. Όχι μόνον πήρε πίσω τήν γή της, άλλά επί πλέον, οί καταπιεστές της ύποχρεώθηκαν νά τήν άποζημιώσουν γιά όλα τά έξοδα.

Ή εύτυχισμένη Γκένζο έστειλε 50 ρούβλια στόν Στάρετς άπό
εύγνωμοσύνη. Αυτός αμέσως τά μοίρασε στους φτωχούς πού είχαν ανάγκη. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.
Ο ΣΤΑΡΕΤΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Ο ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟΣ ΑΣΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΚΙΕΒΟΥ. (1788-1853Μ.Χ)ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: