Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2017

Ο ΣΤΑΡΕΤΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Ο ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟΣ ΑΣΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΚΙΕΒΟΥ. «Δεν μπορείτε νά πάτε στόν Άθωνα. Μείνετε εδώ», τούς απάντησε ό Στάρετς. «Δεν θά σάς επιτρέψουν νά πάτε».
Δύο χωρικοί άπό τήν επαρχία Σαράτωφ, ό Ιωνάς καί ό Δαμιανός, ξεκίνησαν γιά τό Αγιον ’Όρος. Στόν δρόμο τους, σταμάτησαν στό Κίεβο νά προσκυνήσουν τ’ αγία μέρη καί νά επισκεφτούν τόν Στάρετς Θεόφιλο γιά νά πάρουν τήν ευλογία του γιά τό ταξίδι.
«Δεν μπορείτε νά πάτε στόν Άθωνα. Μείνετε εδώ», τούς απάντησε ό Στάρετς. «Δεν θά σάς επιτρέψουν νά πάτε».


Οί νέοι άνδρες δέν τόν άκουσαν καί πήγαν στήν “Οδησσό. Τό Ρωσικό Υπουργείο δέν τούς έδωσε διαβατήριο εξ αιτίας τής αύξανόμενης έντασης μέ τήν Τουρκία. Οί φίλοι έπέστρεψαν στό Κίεβο κι έγιναν δεκτοί στήν Λαύρα σάν δόκιμοι. Μετά μιά έβδομάδα έπισκέφθηκαν εκ νέου τόν μακάριο. Ό Στάρετς, έφερε ένα γλυκόψωμο πού κόστιζε τρία καπίκια καί χωρίζοντας το στή μέση έδωσε στόν καθένα άπό μισό. Σύντομα οί φίλοι χωρίστηκαν. Ο Δαμιανός στάλθηκε στό Κοινόβιο τού Σάρωφ, ενώ ό Ιωνάς παρέμεινε στήν Λαύρα.


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.
Ο ΣΤΑΡΕΤΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Ο ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟΣ ΑΣΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΚΙΕΒΟΥ. (1788-1853Μ.Χ)ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: