Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή, 4 Ιουνίου 2017

Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑ. ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡ. ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΑΤΕΡΙΚΟ.Ο ΖΗΛΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΑ ΆΓΓΕΛΟ.Ο ΖΗΛΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΖΕΤΑΙ  ΑΠΟ ΕΝΑ ΆΓΓΕΛΟ.


ΕΦ ΟΣΟΝ ΕΧΟΥΜΕ μόλις μιλήσει γιά τήν Γέννηση του Κυρίου, θά αναφέρουμε τί συνέβη στον επίσκοπο μας μία ήμερα των Χριστουγέννων. Κατά τήν διάρκεια τής πιο Ιερής νύχτας αυτής της ιεροτελεστίας, εξαντλημένος από τίς τελετές τής άγρυπνίας, είχε ξαπλώσει γιά μιά στιγμή στό κρεβάτι του, όταν ένας άνδρας προχώρησε γρήγορα πρός τό μέρος του καί του είπε: «Σήκω καί επέστρεψε στήν εκκλησία». Εκείνος ξύπνησε, έκανε τό σημείο του σταυρού, καί ξανακοιμήθηκε.

 'Ο άνδρας δεν παραιτήθηκε, άλλά τόν προειδοποίησε γιά δεύτερη φορά· αισθανόμενος όμως τόν εαυτό του ακόμη βαρύ γιά να ξυπνήσει, ξανακοιμήθηκε. Τότε εκείνος ό άνδρας, ερχόμενος γιά τρίτη φορά, του έδωσε ένα ράπισμα στό μάγουλο καί του είπε: «Εσύ είσαι εκείνος πού θα έπρεπε να νουθετείς τούς άλλους γιά να τούς κάνεις να πάνε στην άγρυπνία, καί ιδού, είσαι εκείνος πού επιτρέπεις στον εαυτό σου να τον υπερνικά τόση ώρα ό ύπνος». Σάν να είχε δεχτεί πλήγμα από αύτά τα λόγια, ό Γρηγόριος επέστρεψε στήν εκκλησία μέ γρήγορο βήμα. Ήταν τόσο εύάρεστος ενώπιον τών οφθαλμών του Υψίστου ώστε δεν του  επιτρεπόταν, ακόμη καί μέ τήν δικαιολογία τής ανθρώπινης αδυναμίας, να παραμελήσει τήν σωτηρία του ούτε καί γιά μιά στιγμή.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ


Vita Patrum-Ο Βίος των Πατέρων, του Αγ. Γρηγορίου της Τούρ [Πατερικό της Γαλατίας του 5ου αιώνα]Δεν υπάρχουν σχόλια: