Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή, 4 Ιουνίου 2017

Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑ. ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡ. ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΑΤΕΡΙΚΟ. ΈΝΑΣ ΆΓΓΕΛΟΣ ΤΟΝ ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΖΕΙΈΝΑΣ ΆΓΓΕΛΟΣ ΤΟΝ ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΖΕΙ

ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ότι πρέπει νά προσθέσουμε στήν αφήγηση αυτή πώς ό Θεός θέλησε νά τόν άποδοκιμάσει έτσι ώστε να μήν άμαρτάνει ούτε άκόμη καί λόγω τής έλλειψης σοβαρότητας των άλλων. Καθώς ό ευλογημένος Μαρτίνος τόν είχε θεραπεύσει άπό ανίατη άσθένεια, γιά νά μπορέσει νά πάει τήν έπόμενη ημέρα στήν εκκλησία, έντούτοις, γιά νά μήν κουραστεί στήν διάρκεια τής λειτουργίας, είχε δώσει έντολή σέ έναν άπό τούς ιερείς του νά τελέσει τήν άκολουθία. 


Ό ιερέας όμως αυτός πρόφερε τά Ιερά λόγια μέ τέτοιο χονδροειδή τρόπο, ώστε ορισμένοι άπό τούς βοηθούς άρχισαν νά τόν κοροϊδεύουν, λέγοντας ότι θά ήταν προτιμότερο νά σιωπά παρά νά μιλά τόσο κακόγουστα. 


Εκείνη τήν νύχτα, ό Γρηγόριος είδε στόν ύπνο του έναν άνδρα να του λέει ότι δεν πρέπει κανείς να κάνει καμιά παρατήρηση στά Μυστήρια του Θεού. Άπό αύτό συμπέρανε ότι δέν θά έπρεπε να έχει έπιτρέψει σέ άνόητους ή επιπόλαιους ανθρώπους να διασύρουν τά ευλογημένα μυστήρια ενώ ό ιδιος θα ηταν παρων.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ
Vita Patrum-Ο Βίος των Πατέρων, του Αγ. Γρηγορίου της Τούρ [Πατερικό της Γαλατίας του 5ου αιώνα]

Δεν υπάρχουν σχόλια: