Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή, 8 Απριλίου 2018

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΧΑΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ.

Έσχατος εχθρός καταργείται ό θάνατος (Α Κορινθ. 15,26)


Ό πρώτος εχθρός του ανθρώπου είναι ό διάβολος, ό δεύτερος ή αμαρτία και ό τρίτος είναι ό θάνατος. Ό Κύριος Ιησούς Χριστός νίκησε και τούς τρεις εχθρούς τού ανθρωπίνου γένους. Με την ταπείνωσή Του νίκησε τον υπερήφανο διάβολο με τον θάνατό Του νίκησε την αμαρτία• και με την Ανάστασή Του νίκησε τον θάνατο.


Έχοντας συντρίψει όλους αυτούς τούς εχθρούς, ό Κύριος μάς προσκαλεί να γίνουμε συμμέτοχοι στην ένδοξη νίκη Του. Δεν είμαστε εμείς οι ίδιοι πού νικάμε, άλλα ενωνόμαστε με τον Νικητή!


Μόνον ή δύναμή Του νικά, μόνον τα όπλα Του εξουδετερώνουν. Εμείς είμαστε άοπλοι και αδύναμοι από μόνοι μας, ενώ οι εχθροί μας είναι φοβεροί. Όμως μαζί Του, προσκολλημένοι σ’ Εκείνον, νικάμε αυτούς πού είναι ισχυρότεροι από εμάς. 


Με τί αντίτιμο μας προσφέρει Εκείνος τη νίκη Του; "Ενα ασήμαντο αντίτιμο. Για μια ελάχιστη και πενιχρή τιμή, Εκείνος μάς προσφέρει την πιο ανεκτίμητη νίκη!


Να ταπεινωθούμε και να υποταχθούμε εκουσίως στο θέλημα του Θεού: αυτή είναι η τιμή πού ζητά Εκείνος για να νικήσει για λογαριασμό μας τον διάβολο. Να πεθάνουμε ως προς τη φιλαυτία μας, να πεθάνουμε ως προς τις σαρκικές επιθυμίες και τα πάθη μας αυτή είναι ή τιμή πού ζητά για να νικήσει, υπέρ ημών, τήν αμαρτία.


Να ζήσουμε γι’ Αυτόν και όχι για τούς εαυτούς μας, να Τον ενστερνιστούμε στις καρδιές μας αύτή είναι ή τιμή τήν όποια ζητά για να νικήσει υπέρ ημών τον θάνατο. Εκείνος νίκησε όλους τους εχθρούς, με νίκη καθαρή, ολοκληρωτική αλλά επίσης, αύτή είναι ή τιμή με τήν όποια προσφέρει τη νίκη Του στον καθένα από εμάς! Ό Απόστολος Παύλος λέει: τω δε Θεώ χάρις τω διδόντι ήμϊν το νϊκος διά του Κυρίου ημών Ιησού Χρίστου. (Α' Κορινθ. 15,57)Αναστημένε Κύριε, φώτισε, ενίσχυσε και θεράπευσέ μας με τη νίκη Σου. Εύγνωμόνως Σε ύπερυψούμε και Σε δοξάζουμε εις τούς αιώνας των αιώνων. Αμήν.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Ο ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΧΡΙΔΟΣ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ. ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: